wdh

 

Nieuwsbrief november 2016

 

Even voorstellen

Het is inmiddels 6 maanden geleden dat ik als directeur WDHMN gestart ben en het is hoog tijd (voor degenen die mij nog niet kennen) om mij even voor te stellen:
Mijn naam is Cassandra Zwaan-Gagenel en ik ben praktijk houdend huisarts in Baarn.
In 2004 ben ik getrouwd met Pieter en we hebben één zoon, Tjeerd, van 12 jaar oud.
Ik ben geboren in Sinaia (Roemenië), een prachtig stadje in het Karpaten gebergte, en woon sinds 1991 in Nederland. Mijn basisarts diploma en het huisartsengeneeskundediploma heb ik allebei in Utrecht behaald.

Voordat ik huisarts wilde worden waren doceren en organiseren mijn passie. Ik deed dat als student en later als basisarts en huisarts in opleiding voor verschillende groepen: artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten. Na het starten van mijn huisartsenpraktijk in 2003 bleef ik actief bezig met nascholingen maken en geven, o.a. ook via de WDHMN.
In 2014 werd ik voorzitter van de Federatie WDH Midden Nederland, ik ging mij verdiepen in de complexe organisatorische situatie in de regio en zette de koers uit in het behouden van onze zelfstandige positie als nascholingsaanbieder maar ook als kwaliteitsbewaker en accreditatieorgaan.

En vanaf mei 2016 ben ik medisch directeur van het WDH Buro geworden, het uitvoeringsorgaan van al onze mooie plannen!

Van oudsher is de WDHMN een onafhankelijke huisartsenvereniging met als motto: “voor huisartsen door huisartsen.” De laatste jaren zijn er bij de WDH naast huisartsen ook specialisten ouderengeneeskundige, doktersassistentes, POH-somatiek en POH-GGZ als leden bijgekomen.
Oude (goede) tradities behouden en daarnaast met de roerige tijden meegaan is waar ik mij hard voor wil maken.

Ik zie het als mijn taak om, als medisch directeur van het WDH Buro (het uitvoerend orgaan van onze vereniging), de WDHMN klaar te stomen voor de toekomst. Op weg naar 2017 en verder …


WDH Midden Nederland op weg naar 2017 en verder...

WDH Midden Nederland richt zich op een aantal speerpunten op weg naar 2017 en verder:

 • Huidige organisatorische structuren hervormen en aanpassen;
 • Vergadercultuur minimaliseren, “denktanksessies” opzetten en toegankelijker maken voor alle leden die dat ambiëren, zonder verdere verplichtingen;
 • Meewerken aan ontwikkeling curricula voor huisartsen/specialisten ouderengeneeskundige/doktersassistenten/POH’s;
 • Aanbieden van een breed nascholingsagenda 2017 op onze locatie in Soest, maar ook op andere locaties (naar wens van de leden);
 • Werken aan nieuwe onderwijsvormen (zoals eHealth en/of blended learning);
 • Samen met de PAM (Perifeer Accreditatie Medewerker) aansturen en begeleiden van FTO’s, DTO’s, intervisie- en toetsgroepen; EKC basistrainingen en vervolgtrainingen aanbieden en begeleiden. En in de nabije toekomst onze leden helpen met het uitvoeren van POP (persoonlijke ontwikkelingsplan);
 • Onze positie versterken. Onder meer door het werven van nieuwe leden uit de steeds groeiende, niet gevestigde, jonge huisartsengroep;
 • Het maken van concrete afspraken met alle spelers in het veld (NHG, LHV, Kring MN, ziekenhuizen, MCCE’s, coöperaties en huisartsenposten) om elkaar niet in de weg te staan en waar mogelijk elkaar aan te vullen.

Er zijn al vele stappen gezet in wat hierboven geschetst is en u zult waarschijnlijk al gehoord of gemerkt hebben dat ons bureau zijn uiterste best doet om zo snel mogelijk vernieuwingen en verbeteringen te implementeren.

Kennismaken met het team van het WDH Buro – klik hier >>

Wij stellen het zeer op prijs als u ons voorziet van feedback en nieuwe ideeën. Daarom aan u ook de vraag om te allen tijde laagdrempelig met ons WDH Buro te communiceren. Wij zijn er tenslotte voor u! U vindt onze contactgegevens op de website >> .

 
Terugblik kwaliteitsdag en Paul Heubergerprijs


Terugblik kwaliteitsdag

Op 29 september hielden we de jaarlijkse Kwaliteitsdag van de WDH Midden Nederland voor EKC en WDH-leden.

Bas Spelberg, huisarts te Soest en werkzaam bij het NHG gaf inzicht in de voortgang van de nieuwe nota Kwaliteit en welke kansen dat kan bieden voor de EKC. De EKC krijgt een steeds belangrijker plaats in de kwaliteit van de nascholing en vooral de toetsgroep.
Ted van Essen, tot voor kort huisarts in Amersfoort en voorzitter van het CGS (College van de Geneeskundige Specialismen) van de KNMG, ging daar nog verder op in.
Specialisten ondergaan jaarlijks een visitatie. Ook voor huisartsen wordt tweejaarlijkse visitatie met een zgn. POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) actueel. Wat is er terecht gekomen van de verbeterplannen en wat staat er op de rol voor de komende jaren. Ook hier zou de EKC een rol kunnen spelen.
Tenslotte gaf PAM Louwrens Boomsma de EKC nog feedback op bepaalde handelwijzen.


Paul Heubergerprijs

Tijdens de kwaliteitsdag is de Paul Heubergerprijs uitgereikt.
Paul Heuberger kon helaas zelf niet aanwezig zijn om de naar hem genoemde prijs uit te reiken aan de toetsgroep met de beste kwaliteit.
In 2016 is vooral gelet op toetsgroepen uit de regio Gooi-Eemland.
De eerste prijs is uitgereikt aan EKC’ers Hans Bakker en Dorien v.d. Loo namens de FTO/DTO Huisartsengroep Nijkerk, HuisartsenNij.
De kwalificaties uit het juryrapport waren:

 • Helder jaaroverzicht van onderwerpen met variatie van FTO en DTO;
 • Uitgebreide bespreking van nieuwe middelen en hun relevantie voor de praktijk;
 • Goede verslagen en samenvatting van de leerpunten;
 • Goede samenwerkingsafspraken met apothekers over meerdere onderwerpen.

De tweede prijs ging naar Maaike van Cleef en Jan Keizer namens de FTO/DTO Toetsgroep Hilversum noordoost.
De derde prijs is uitgereikt aan Mathilde Overvest namens de Intervisietoetsgroep Amersfoort 2014.
Alle prijswinnaars gelukgewenst en we hopen volgend jaar weer kwalitatief goede inzendingen te kunnen belonen.


Uit de Federatieraad


Ledenbijdrage 2017

De ledenbijdrage voor 2017 voor de huisarts bedraagt 445 euro per jaar en voor de doktersassistentes en POH’s 45 euro per jaar.
Wat zijn de voordelen van uw lidmaatschap – klik hier >>

Denk mee!

De doelstelling van de Federatie WDH Midden Nederland is het vormgeven aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Midden Nederland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio. Hiertoe ontwikkelt en organiseert de Federatie programma’s voor nascholing en toetsing.
Bent u huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistent dan kunt u hierin meedenken. Ideeën voor nascholingen zijn altijd welkom!
Laat het ons weten via 035 - 5880007 of info@wdhmn.nl.


Social Media

Het is belangrijk dat wij u zo goed en makkelijk mogelijk kunnen bereiken en in dat plaatje past natuurlijk ook de social media. Wij nodigen u van harte uit om u bij ons aan te sluiten via:

LinkedIn - klik hier >>
Facebook klik hier >>
Twitter – klik hier >>

WDH Midden Nederland, Dalplein 61, 3762 BN Soest, telefoon 035-5880007