wdh

SOH-Opleiding (Spreekuur Ondersteuner Huisarts)

Locatie:
WDH nascholingslocatie, Soest
Organisatie:
WDH Midden Nederland/Leerpunt Koel
Doelgroep:
Doktersassistenten
Accreditatie:
20 uur
Datum
donderdag 28 september 2017
Tijd: 09.00 - 16.30 uur inclusief lunch.
Deel 3 en 4 vindt plaats op donderdag 26 oktober, deel 5 en 6 op 23 november. Het examen vindt plaats op 21 december.Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een goed opgeleide assistente die de logistiek van het (eigen) spreekuur waarborgt door semi-spoedeisende patiënten de aandacht te geven die ze nodig hebben. Van allergische reacties tot brandwonden, vaak is snel duidelijk of een spoedbehandeling nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijk bij te komen. De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Dit biedt de huisarts rust in zijn dagelijkse spreekuur of tijdens de dienst op de HAP waardoor hij meer tijd heeft voor complexere problematiek.

PROGRAMMA
De opleiding bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de 7e bijeenkomst wordt de cursus afgesloten met een eindtoets over de behandelde theorie en vaardigheden.

Het volgende komt aan bod:
 • Allergische huidreactie
 • Bijtwond
 • Brandwonden
 • Corpus alienum huid
 • Enkeldistorsie
 • Keelpijn
 • Mictieklachten vrouw
 • Neusbloeding
 • Neustampon
 • Schaafwond
 • Scheur- en snijwond
 • Sinusklachten en verkoudheid
 • Subunguaal hematoom
 • Tand door lip
 • Teenletsel
 • Tekenbeet
 • Wespen-, bijen-, insectensteek
Voor de meeste onderwerpen en het algemene gedeelte is de opbouw identiek
 • Theorie deel
 • Huiswerkopdrachten
 • Powerpoint
 • Protocollen
De cursus bestaat uit 2 delen:
Theoriedeel, waarin theorie over bovengenoemde onderwerpen wordt behandeld, afgewisseld met vaardigheidstraining. Dit scholingsdeel wordt afgesloten met een eindtoets, waarin theorie en praktijkvaardigheid worden getoetst. Na een positieve afronding hiervan ontvangen de deelnemers een deelcertificaat "Theorie SOH".
 
Stageperiode (3-6 maanden), waarin praktijk en toepassen van zelfstandige medische handelingen centraal staat. In deze periode moeten alle genoemde ingangsklachten en vaardigheden minimaal driemaal zelfstandig uit gevoerd worden. De cursisten moeten dit de eerste drie keer laten aftekenen door de aanwezige huisarts. De volledig ingevulde en getekende vaardighedenlijst moet opgestuurd worden naar de examencommissie van Leerpunt KOEL. Dit deel wordt afgesloten met een praktijkcertificaat. Na afronding van het praktijkdeel, ontvangt de cursist het definitieve SOH-certificaat, dat 2 jaar geldig is.

LEERDOELEN
 • Zelfstandig leren afhandelen van klein letsel en veel voorkomende klachten.
 • Interactief en intensief ervaring opgedaan met praktijkvaardigheden.
 • Positieve afronding stageperiode, met als kern oefenen en borging kennis en vaardigheden in de praktijk.
DATA
Deel 1 en 2: donderdag 28 september 2017 (tijd: 09.00 - 16.30 uur)
Deel 3 en 4: donderdag 26 oktober 2017 (tijd: 09.00 - 16.30 uur)
Deel 5 en 6: donderdag 23 november 2017 (tijd: 09.00 - 16.30 uur)
Deel 7 examen: donderdag 21 december 2017 (tijd: 10.00 - 14.00 uur)

LOCATIE
Deel 1 t/m 6: WDH-nascholingslocatie, Dalplein 61, 3762 BN in Soest. Routebeschrijving
Deel 7 examen: Leerpunt Koel, IJsselmeer 34, 3332 EX Zwijndrecht. Routebeschrijving

KOSTEN 
€ 2.250,00,- per persoon

ACCREDITATIE
De SOH scholing is voor 20 punten geaccrediteerd bij de NVDA(CADP) voor doktersassistenten en de V&VN voor de verpleegkundigen.

CONSULENTEN
Dhr. F. Quispel, huisarts, mw. J. van Vuuren, SOH docente

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum van de leergang. Wij berekenen u dan € 100,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INFORMATIE

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro, telefoon 035-5880007 of info@wdhmn.nl

Wijzigingen voorbehouden.