wdh

NHG-Blended learning: PIN en Stip-Cursus Verdachte Huidafwijkingen

Locatie:
WDH nascholingslocatie, Soest
Organisatie:
WDH Midden Nederland/NHG
Doelgroep:
Huisartsen
Accreditatie:
6 uur
Datum
woensdag 4 oktober 2017
Deze nascholing wordt ook gegeven op woensdag 1 november 2017.


Wat is een PIN
Een PIN is een programma individuele nascholing, een e-learning programma.

Wat is een StiP cursus
De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor groepen van 10-18 huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.

Een blended learning Verdachte Huidafwijkingen
In juni 2017 wordt de nieuwe NHG-Standaard Verdachte huidafwijkingen gepubliceerd. In deze Standaard worden richtlijnen geformuleerd voor de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende vormen van huidkanker; het basaalcelcarcinoom, het plaveiselcelcarcinoom en het melanoom. Daarnaast is er ook aandacht voor de premaligne huidafwijkingen (verhoogd risico op maligne ontaarding), zoals actinische keratose, Morbus Bowen, lentigo maligna en de atypische/dysplastische naevus. Gezien de praktische insteek van deze NHG-standaard is gekozen voor een Blended Learning: 
  • (In de e-learning die uit 2 delen bestaat wordt de theorie en de uitvoering van de richtlijnen uit de Standaard behandeld  aan de hand van een aantal patiënten met een verdachte huidafwijking. Deze e-learning maakt u als voorbereiding  op de groepsnascholing (de Stip-cursus).
  • In de Stip-cursus wordt aandacht besteed aan de implementatie van de richtlijnen in de praktijk en  wordt er ook geoefend met vaardigheden zoals voorlichting geven over het beleid (bv de 5 FU-therapie), de verschillende behandelingen en het biopteren.
INHOUD EN ONDERWERPEN
  •  Inleiding
  • Wat is nieuw?
  • Casuïstiek bespreking aan de hand van film
  • Toepassing van de nieuwe richtlijnen in de huisartspraktijk

DATUM
Woensdag 4 oktober 2017. 

TIJD 
Van 17.30 tot 18.00 uur   Ontvangst met broodje.
Van 18.00 tot 22.00 uur   Programma.

LOCATIE
WDH nascholingslocatie, Dalplein 61, Soest. Routebeschrijving.

KOSTEN
€ 210,- voor NHG en/of WDH leden en € 260,- voor niet NHG en/of WDH leden. 
Niet WDH leden en niet NHG-leden krijgen een aanvullende nota.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd voor 4 uur voor de Stipcursus. De e-learning verdachte huidafwijkingen is reeds geaccrediteerd voor 2 uur.

DOCENTEN
Pieter Buis, huisarts in Harderwijk
Nicole Kukutsch, dermatoloog

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven of onderaan deze pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 25,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro, telefoon 035-5880007 of info@wdhmn.nl

Wijzigingen voorbehouden.