wdh

Casuïstiek "Er is iets niet goed gegaan" - Vlieland 2020

Uw inbreng staat centraal
Via dit casusformulier kunt u, als deelnemer aan de cursus, digitaal verslag doen van probleemcasuïstiek waarmee u in uw praktijk of op de huisartsenpost werd geconfronteerd. Voor het carrouselonderdeel "Er is iets niet goed gegaan". op Vlieland dient u thuis vooraf een casus digitaal in te voeren. Per zorgvuldig ingevulde casus krijgt u één uur accreditering. Voordat de training op Vlieland begint kunt u zo vooraf al 5 punten halen.
In de carrousel op Vlieland wordt uw casuïstiek in de groep besproken en worden struikelblokken en systematische aanpak samen met huisartsdocent en specialist onder de loep genomen.

"Er is iets niet goed gegaan"
We bespreken de ingebrachte casus en bespreken hoe dergelijke casuïstiek kan bijdragen aan het verbeteren van je zorg.
Consulent is Bertien Winkel, huisarts en coördinerend specialistisch inspecteur bij de IGJ.
NB: de ingebrachte casuïstiek wordt vertrouwelijk besproken en wordt op geen enkele wijze verder gedeeld met de inspectie!