wdh

Casuïstiek Oncogenetica Vlieland 2018

Uw inbreng staat centraal
Via dit casusformulier kunt u, als deelnemer aan de cursus, digitaal verslag doen van probleemcasuïstiek waarmee u in uw praktijk of op de huisartsenpost werd geconfronteerd. Voor het carrouselonderdeel "Oncogenetica: wat kan ik hier als huisarts mee?" op Vlieland dient u thuis vooraf een casus digitaal in te voeren. Per zorgvuldig ingevulde casus krijgt u één uur accreditering. Voordat de training op Vlieland begint kunt u zo vooraf al 5 punten halen.
In de carrousel op Vlieland wordt uw casuïstiek in de groep besproken en worden struikelblokken en systematische aanpak samen met huisartsdocent en specialist onder de loep genomen.

Huiswerkopdracht “Oncogenetica: wat kan ik hier als huisarts mee?”
Zoek  in je HIS naar iemand met mammacarcinoom <40 jaar (leeftijd diagnose) of naar iemand met een ovariumcarcinoom. Het kan ook een reeds overleden iemand betreffen.

beoordeel wat je weet van:
* 1) de familie anamnese (FA)
* 2) evt. verwijzing klinisch geneticus
* 3) de receptorstatus van het mammacarcinoom stuur.

Mail van deze patiënt bovenstaande gegevens door.

literatuur:
* De Bock GH, Bronsgeest MHE, Corsten MC, et al. NHG-Standaard Borstkanker (Derde herziening). Stroomdiagram 2, indicaties voor screening buiten het bevolkingsonderzoek borstkanker of verwijzing naar de klinisch geneticus.
* Potjer TP, Hes FJ, Van Asperen CJ. Kanker in de familie: wanner is genetisch onderzoek geïndiceerd? Huisarts Wet 2013;56(10):528-33.
* Adank MA, Hes FJ, et al. CHEK2-mutatie in Nederlandse borstkanker familie. NTvG 2015; 159:A8910

Titel eigencasus * 
Naam en voorletter(s) * 
e-mailadres * 
Zoek in je HIS naar mammacarcinoom <40 jaar en naar ovariumcarcinoom 
Bekijk de verschillende patiënten en beoordeel wat je weet van: 
Vraag 1) De familie anamnese (FA) 
Vraag 2) Eventueel verwijzing klinisch geneticus 
Vraag 3) De receptorstatus van het mammacarcinoom stuur van 1 patiënt zo mogelijk een uitgebreide FA mee 
Beschrijf zorgvuldig uw probleemcasus. Een heldere beschrijving levert per casus 1 uur accreditering op. Benoem: - geschiedenis - het contact - uw onderzoek - aanvull. ondz. - uw dd - behandelplan - verloop (Maximaal 250 woorden) 
Casus * 
Beschrijf het probleem bij deze casus. Wat zat er dwars? Waar kwam u niet uit? Wat ging fout? 
Probleem 
E-mailadres *
 

* Deze velden zijn verplicht.