wdh

Casuïstiek Oncogenetica Vlieland 2020

Uw inbreng staat centraal
Via dit casusformulier kunt u, als deelnemer aan de cursus, digitaal verslag doen van probleemcasuïstiek waarmee u in uw praktijk of op de huisartsenpost werd geconfronteerd. Voor het carrouselonderdeel "Oncogenetica." op Vlieland dient u thuis vooraf een casus digitaal in te voeren. Per zorgvuldig ingevulde casus krijgt u één uur accreditering. Voordat de training op Vlieland begint kunt u zo vooraf al 5 punten halen.
In de carrousel op Vlieland wordt uw casuïstiek in de groep besproken en worden struikelblokken en systematische aanpak samen met huisartsdocent en specialist onder de loep genomen.

Oncogenetica
In deze carrousel bespreken we jullie casuïstiek over gezonde patiënten die een familielid hebben met borstkanker en met de vraag op het spreekuur komen wat dat voor hen zelf betekent.