wdh

Casuïstiek Sportgeneeskunde - Vlieland 2020

Uw inbreng staat centraal
Via dit casusformulier kunt u, als deelnemer aan de cursus, digitaal verslag doen van probleemcasuïstiek waarmee u in uw praktijk of op de huisartsenpost werd geconfronteerd. Voor het carrouselonderdeel "Sportgeneeskunde." op Vlieland dient u thuis vooraf een casus digitaal in te voeren. Per zorgvuldig ingevulde casus krijgt u één uur accreditering. Voordat de training op Vlieland begint kunt u zo vooraf al 5 punten halen.
In de carrousel op Vlieland wordt uw casuïstiek in de groep besproken en worden struikelblokken en systematische aanpak samen met huisartsdocent en specialist onder de loep genomen.

Sportgeneeskunde
In deze carrousel staat het je vrij die casus aan te dragen waar je vragen over hebt. Dat kan gaan van algemene sportfysiologische principes, bv voeding bij duursporters, hoe in beweging na kanker, de differentiaal diagnostiek tussen heup en lage rugklachten, of preventief onderzoek tav. plotse hartdood. Kortom, stuur die casus in, waar je vragen over hebt. Schets kort de situatie van de patiënt; klachten, beloop, bevindingen bij LO en aanvullend onderzoek, oordeel van geconsulteerde specialist of fysiotherapeut.