wdh

Werkafspraak Enkel Arm index

Deze nascholing is bedoeld voor huisartsen die verwijzen naar de Tergooi. De nascholing kan gebruikt worden ter voorbereiding op de DTO (Diagnostisch Toets Overleg) bijeenkomst. Indien de nascholing niet in het kader van het DTO gevolgd wordt vervalt deel 5.

De kennis die besproken wordt is beperkt. Deze kennis is echter belangrijk om de werkafspraak te kunnen uitvoeren. In deze nascholing is de NHG standaard Perifeer arterieel vaatleiden (1e herziening M13) als leidraad genomen. 

Werkafspraak MCC Tergooi Enkel Arm index 


Terug