wdh

Herregistratie huisartsen

De eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Om voor hernieuwing van de registratie (herregistratie) voor een periode van maximaal vijf jaar in aanmerking te komen dienen huisartsen te voldoen aan de herregistratie-eisen.
Alle gevolgde nascholingen worden in GAIA geregistreerd.
Lees meer op de website van de knmg >>.

Herregistratie EKC'en

De eerste inschrijving in een specialistenregister is vijf jaar geldig. Na vijf jaar kunt u zich opnieuw laten registreren als EKC als u kunt aantonen voldoende werkzaam te zijn geweest als EKC en deskundigheidsbevordering te hebben gevolgd.

Nascholing

Als u zich als EKC wil laten herregistreren moet u in 5 jaar 20 uur relevante nascholing hebben gevolgd. Hierbij gaat het om alle nascholing die u kunt gebruiken voor uw functie als EKC. Deze 20 uur kunt u uiteraard ook gebruiken voor uw herregistratie als huisarts. Het kan bijvoorbeeld gaan over de volgende nascholingen:

  • Scholing die door de PAM met de regionale WDH of Kring of ROS worden aangereikt om uw eigen functioneren binnen de groep te verbeteren.
  • Door LINKH/NHG landelijk aangeboden scholing/terugkombijeenkomsten voor EKC-en.
  • Scholing van huisartseninstituten ten bate van huisartsopleiders die over het geven van onderwijs gaan.
  • Intervisiebijeenkomsten met andere EKC-en.
  • Onderwijsgerichte nascholing voor Kaderartsen (die dan dus gebruikt kan worden voor herregistratie van beide functies).
  • Congressen en andere cursussen op het gebied van scholing, onderwijs, werken met groepen en dergelijke.

Als u een scholing heeft gevolgd die past bij de bovenstaande criteria dan kunt deze vanuit uw huisartsendossier in GAIA importeren in uw EKC-dossier.

Ervaring

Een EKC wordt geacht na 5 jaar 40 uur als EKC gewerkt te hebben. Het is verstandig alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoering van de taken te noteren. Het CHBB zal voor beëindiging van de eerste 5 jaar om een urenstaat kunnen vragen om te toetsen of er voldoende tijd en scholing is besteed aan het EKC-schap. In de portfolio kunt u het als EKC informatie opslaan, zoals:

  • alle uren die u besteedt aan het voorbereiden van uw toetsgroep: bespreken met consulent, opzoeken van onderwijsmateriaal, coachen van collegae voorbereiders, mailen e.d..
  • alle uren die u besteedt aan verslaglegging en verwerking in GAIA e.d..
  • alle uren die u besteedt aan het maken, maar ook aan evaluatie van het jaarprogramma.
  • overige uren ingezet om de toetsgroep goed te laten functioneren.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van LINKH.