wdh

Huidkankerpolikliniek

Deze nascholing is bedoeld voor huisartsen die verwijzen naar de Tergooiziekenhuizen. De nascholing kan gebruikt worden ter voorbereiding op de DTO (Diagnostisch Toets Overleg) bijeenkomst. Indien de nascholing niet in het kader van het DTO gevolgd wordt vervalt deel 5.

De kennis die besproken wordt is beperkt. Deze kennis is echter belangrijk om de werkafspraak te kunnen uitvoeren. In dit geval zijn de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie gekozen als leidraad voor deze nascholing. (Er is immers geen NHG standaard huidcarcinomen)

Werkafspraak Huidkankerpolikliniek

Terug