wdh

Regionale conferentie Advance Care Planning Regio Gooi e.o.

Locatie Landgoed Groot Kievitsdal Baarn
Doelgroep Huisarts, Praktijkondersteuner, Specialist, Specialisten Ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, Specialisten en verpleegkundig specialisten/physician assistant Tergooi
Organisatie Coalitie Regionaal zorgpad Kwetsbare ouderen Gooi en Vechtstreek
Accreditatie 4 uur
Prijs 50.00


Regionale conferentie Advance Care Planning Regio Gooi e.o.


Het opstellen van een pro actief zorgplan (PZP) gebeurt op dit moment nog te weinig bij kwetsbare ouderen in onze regio. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat er zorg wordt geleverd die niet passend is bij de wens van de oudere.  Als er een gesprek heeft plaats gevonden is het moeilijk de gemaakte afspraken te delen met alle betrokken zorgverleners in de verschillende zorgorganisaties. Om deze 2 punten te verbeteren in de regio wordt op 4 april 2023 deze conferentie georganiseerd. Tijdens deze dag gaan we workshops organiseren voor de verschillende disciplines op het gebied van PZP, aangepast op de verschillende professionals. Je kan in elke ronde 1 workshop kiezen. 

Datum; 4/4/2023 van 15.00-20.00 uur. 
Doelgroep: Huisartsen, POH, Specialisten Ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, Specialisten en verpleegkundig specialisten/physician assistant Tergooi (oncologie, cardiologie, geriatrie)
Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn

Het programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur ontvangst
15.00 uur plenaire start met filmpje en Annicka van der Plas
16.00 -17.00 ws 1 parallel
17.00 – 18.00 ws 2 parallel
18.00-19.00 diner
19.00 – 20.00 speeddaten
20.00 – 20.15 afsluiting

Onderwerpen workshops:
  1. De rol van mantelzorg bij pro actieve zorgplanning: Hoe betrek je diverse mantelzorgers bij pro actieve zorgplanning? Wat als wensen van de mantelzorg afwijken met de wensen van de patiënt en je inzicht als zorgverlener? Spreker: Gert-Jan van der Putten, Specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg
  2. Cijfers en feiten over reanimatie: Wat zijn slagingspercentages van reanimatie? Wanneer heeft reanimeren nog zin? Gevolgen reanimatie op oudere leeftijd. Spreker: Dennis Thuis, Stafverpleegkundige | Beleidsmedewerker Medische Zaken RAV’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
  3. Proactieve zorgplanning in andere culturen: Loop je wel eens aan tegen verrassende wensen? Tips en trics voor pro actieve zorgplanning bij diverse culturen. 
    Spreker: Noor Compier, huisarts
  4. Wie doet wat?: Hoe werk je samen in de wijk rondom pro actieve zorgplanning? Hoe verdeel je de taken tussen de verschillende zorgverleners? Wie mag een PZP gesprek voeren? Sprekers: Annelies van Randwijk (huisarts in Loosdrecht en kaderhuisarts Palliatieve Zorg, Maaike van Slooten (wijkverpleegkundige en casemanager dementie Inovum) en Nicolien Dorrestein (Praktijkondersteuner in Loosdrecht) 
  5. De ambitieuze patiënt: Wat als de patiënt verwachtingen heeft die medisch gezien geen meerwaarde hebben? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Kirsten Bessembinders (Klinisch geriater Tergooi MC) en Mascha Juffermans (Verpleegkundig specialist (AGZ) Palliatieve zorg Hospice Kajan)
INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

KOSTEN
€ 50,- voor artsen en specialisten
€ 25,- voor overige deelnemers

ACCREDITATIE
Voor huisartsen wordt er voor 4 uur accreditatie aangevraagd via de instellingsaccreditering Federatie WDH Midden Nederland afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.
Voor de praktijkondersteuner wordt voor 4 uur accreditatie aangevraagd bij de V&VN en NVvPO.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk tot 4 weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 10,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen over deze dag kunt u zich wenden tot Mariëlle Brons, telefoon 035-5880007, e-mail m.brons@wdhmn.nlWijzigingen voorbehouden.