wdh

Overspanning en burn-out

Datum dinsdag 10 december
Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts, Praktijkondersteuner, POH-GGZ
Organisatie WDH Midden Nederland/NHG
Accreditatie 4 uur
Prijs 0.00
Blended-learning
Huisartsen Eemland Zorg (HE Zorg) vergoedt 100% van de cursuskosten voor huisartsen en POH-GGZ die aangesloten zijn.

"In deze Blended learning over de nieuwe NHG-Standaard Overspanning en burn-out krijgt de huisarts en POH—GGZ richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met overspanning en/of burn-out.

De kernboodschappen zijn:
  • Overspanning en burn-out zijn het gevolg van overbelasting door een of meer stressoren waarbij de coping onvoldoende toereikend is.
  • Het verloop kan worden ingedeeld in een crisisfase, een probleem- en oplossingsfase en een toepassingsfase.
  • In de crisisfase kan een beperkte periode van rust zinvol zijn; uitval en verzuim van langere duur moet echter worden vermeden.
  • De initiële behandeling bestaat altijd uit het stimuleren van de patiënt tot het aannemen van een actieve, probleemoplossende houding, het geven van voorlichting en het stimuleren van dagstructurering.
  • Volg het herstel actief en intervenieer op een wijze die past bij de fase waarin de patiënt zich bevindt.
  • Stagnatie in een van de fasen zonder verklaring is reden voor verwijzing naar de generalistische basis-ggz.

Inhoud van de PIN (e-learning):
De PIN Overspanning en burn-out behandelt de inhoud van de standaard. Daarnaast gaat de PIN in op burn-out bij huisartsen zelf; een collega vertelt over zijn eigen ervaringen.

Groepsgewijze nascholing:
Dit is een bijeenkomst waarbij deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om in 2 uur tijd samen met een Kaderhuisarts GGZ en een bedrijfsarts, na het doorlopen van de PIN, dieper op de nieuwe standaard in te gaan en hiermee te oefenen d.m.v. casuïstiek. "


DATUM BIJEENKOMST
Dinsdag 10 december 2019

TIJD
18.30 - 19.00 uur: ontvangst (excl. maaltijd)
19.00 - 21.00 uur: Programma

LOCATIE
WDH Curususlocatie, Dalplein 61, Soest. Routebeschrijving.

KOSTEN
WDH lid: €160,-
Niet WDH lid: €200,-
 
Huisartsen Eemland Zorg (HE Zorg) vergoedt 100% van de cursuskosten voor huisartsen en POH-GGZ die aangesloten zijn.
Bent u niet aangesloten bij HE Zorg dan ontvangt u een aanvullende factuur.

CONSULENTEN
Liesbeth Smits, bedrijfsarts
Astrid Hertogh, kaderhuisarts GGZ

ACCREDITATIE
4 punten, 2 uur voor de groepsbijeenkomst en 2 uur voor e-learning (accreditatie is aangevraagd voor huisartsen en POH-GGZ (LV POH-GGZ en NVvPO)

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 25,- administratiekosten. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro (Mariëlle Brons), telefoon 035-5880007, e-mail m.brons@wdhmn.nl


Wijzigingen voorbehouden.