wdh

DUODAG 2 Zuid West Utrecht 2020

Datum donderdag 19 maart
Locatie St Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein
Doelgroep Huisarts, Assistent, Praktijkondersteuner
Organisatie WDH Zuid West Utrecht
Accreditatie 6 uur
Prijs 175.00'Nieuwste hits en gouwe ouwe'


Klik hier om in te schrijven als HUISARTS voor DUODAG 2 op 19 maart
Klik hier om in te schrijven als POH en ASSISTENTE voor DUODAG 2 op 19 maart

.De WDH Zuid West Utrecht nodigt u van harte uit voor de inmiddels traditionele duodagen voor huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. Dit jaar is het thema 'nieuwste hits en gouwe ouwe'. 

DATUM
Donderdag 19 maart 2020.

LOCATIE
St. Antonius Ziekenhuis, Koekoekslaan 1
3435 CM in Nieuwegein.

PROGRAMMA

08.15 - 08.50 uur

Ontvangst

08.50 - 09.00 uur

Opening

09.00 - 10.30 uur

Sessie 1

10.30 - 10.50 uur

Pauze

10.50 - 11.50 uur

Sessie 2

11.50 - 12.30 uur

Lunch

12.30 - 13.30 uur

Sessie 3

13.30 - 13.40 uur

Wisselen sessies

13.40 - 14.40 uur

Sessie 4

14.40 - 14.55 uur

Pauze

14.55 - 16.30 uur

Sessie 5

16.30 uur

Borrel


ONDERWERPEN
Sessies Huisartsen

Sessie 1: I'LL BE OKAY (MC FLY)
'Uit de RATS: angst en pijn vermindering bij kinderen'
(plenaire sessie samen met assistenten en praktijkondersteuners) 
Consulenten: Arine Vlieger, kinderarts St. Antonius Ziekenhuis 
Voorbereider: Ilse Boas-Jansen, huisarts
Tijdens deze plenaire sessie zal een overzicht gegeven worden van mogelijkheden om angst en pijn te reduceren tijdens bijvoorbeeld bloed prikken en wondjes hechten. Deze zijn globaal in te delen in optimaal contact maken met kinderen, afleidingstechnieken, suggestief taalgebruik, hypnose en medicatie. Er worden voorbeelden gegeven aan de hand van filmpjes en er wordt door de aanwezigen geoefend met taalgebruik.

Sessie 2: Maak een keuze uit één van de volgende workshops:
A. GET ON YOUR FEET (GLORIA ESTEFAN)

Orthopedie: Voetpathologie
Consulent: dr. M. Speth, orthopeed St .Antonius ziekenhuis
Voorbereider: Ilse Boas-Jansen, huisarts
Tijdens deze workshop krijgt u een korte voordracht over de meest voorkomende pathologie van de voet/enkel, gevolgd door een demonstratie/uitleg van eenvoudig lichamelijk onderzoek. Enkele veel voorkomende (chirurgische) behandelmogelijkheden zullen worden besproken.

B. THIS IS A MAN'S WORLD (JAMES BROWN)
'Late onset hypogonadisme'  
Consulent: Dr. J.J.H. Beck, uroloog St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereider: Victoria Jongkamp, huisarts

Mannen in de penopauze; mythe of harde realiteit? Tijdens deze workshop over late onset hypogonadisme krijgt u inzicht in de laatste kennis en ontwikkelingen op het gebied van de testosteronhuishouding bij de ouder wordende man.

Sessie 3: Maak een keuze uit één van de volgende workshops: 
A. NO MORE DRAMA (MARY J BLIGE)
'Gynaecologie, endometriose'
Consulent: Dr. G.C.M. Graziosi, gynaecoloog St. Antonius Ziekenhuis 
Voorbereider: Victoria Jongkamp, huisarts
Endometriose komt voor bij ongeveer 10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd, maar wordt pas laat of niet herkend met alle gevolgen van dien. Tijdens deze workshop komt u meer te weten over endometriose.

B. BAD TO THE BONE (GEORGE THOROGOOD)
'Osteoporose' 
Consulent: Esther Meeuwsen, verpleegkundig consulent St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereider: Margan Essed, huisarts

De prevalentie van osteoporose in de huisartsenpraktijk wordt geschat op 4 per 1000 patiënten. Met de toenemende vergrijzing zal dit aantal waarschijnlijk alleen maar toenemen. Jaarlijks zijn er nu al zo'n 80.000 mensen boven de 50 jaar die een fractuur oplopen. Kortom; reden genoeg om de kennis over diagnostiek, behandeling en follow up van osteoporose weer eens bij te spijkeren!

Sessie 4: Maak een keuze uit een van de volgende workshops: 
A. I CAN'T HELP MIJSELF (THE FOUR TOPS)
'Wet verplichte GGZ' 
Consulent: Leonie Breteler, psychiater St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereider: Margan Essed, huisarts
Per 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door 2 nieuwe wetten: de Wet Verplichte GGZ (betreffende patiënten met een psychische stoornis) en Wet Zorg en Dwang (betreffende patiënten met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking). In deze workshop wordt ingezoomd op de WVGGZ. Deze wet richt zich op verplichte behandeling (i.p.v. gedwongen opname) en maakt dit ook mogelijk in een ambulante setting. Daarnaast is de rechtspositie van de patiënt verbeterd en is een grotere rol voor familie weggelegd. Er zal gedurende een uur worden ingegaan op de gevolgen van deze wet voor patiënt, familie en huisarts. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor somatisch zorg onder dwang op het grensvlak van Somatiek en psychiatrie.
Deelnemers worden uitgenodigd om eigen casuïstiek mee te nemen.

B. THE WAY OLD FRIENDS DO (ABBA)
'Spoed Diagnostiek Ouderengeneeskunde - review of complex cases' 
Consulent: Olivia Geraghty, Internist Geriater St. Antonius Ziekenhuis 
Voorbereider: Ilse Boas-Jansen, huisarts

Deze workshop wordt in het Engels gegeven. Aan de hand van casussen uit de dagkliniek neem Olivia de huisartsen mee in de wereld van de spoed diagnostiek in de ouderengeneeskunde.

Sessie 5: STAYING ALIVE (BEE GEES) 
Robots in de Zorg en Welzijn
(plenaire sessie samen met Doktersassistenten en Praktijkondersteuners)
Consulent: Tom Ederveen, Robot Xperience
Voorbereider: Ilona Westerveld, coördinator nascholingen WDH Midden Nederland
Robot in Zorg en Welzijn. Wat is het precies, wat kun je ermee? Tom wil samen met Robot Pepper stimuleren op een andere manier naar de zorg te kijken, zonder het menselijk aspect te verliezen. Kijken naar de maatschappelijke noodzaak en de technische mogelijkheden.


ONDERWERPEN
Sessies Doktersassistenten en Praktijkondersteuners

Sessie 1: I'LL BE OKAY (MC FLY) 
'Uit de RATS: angst en pijn vermindering bij kinderen'
(plenaire sessie samen met huisartsen)
Consulenten: Arine Vlieger, kinderarts St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereider: Ilse Boas-Jansen, huisarts
Tijdens deze plenaire sessie zal een overzicht gegeven worden van mogelijkheden om angst en pijn te reduceren tijdens bijvoorbeeld bloed prikken en wondjes hechten. Deze zijn globaal in te delen in optimaal contact maken met kinderen, afleidingstechnieken, suggestief taalgebruik, hypnose en medicatie. er worden voorbeelden gegeven aan de hand van filmpjes en er wordt door de aanwezigen geoefend met taalgebruik.

Sessie 2: Maak een keuze uit één van de volgende workshops: 
A. LIFE BEING WHAT IT IS (KAKI KING) 
Nierfunctiestoornissen
Consulent: Sandra Broekman, dialyseverpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereider: Conny Appeldoorn, doktersassistente
Je krijgt enkele handvatten hoe om te gaan met specifieke problemen die kunnen optreden rondom patiënten met nierziekte. Tevens ben je na afloop van de workshop in staat de volgende vragen te beantwoorden; welke aandoeningen komen vaak voor en wat is de oorzaak? Welke medicatie/leefstijladviezen zijn er? Welke klachten passen bij verminderde nierfunctie, wat zijn de alarmsymptomen en welke mogelijkheden zijn er als medicatie niet meer voldoende werkt? Tevens staat het je vrij om vragen te stellen en/of casussen voor te leggen.

B. I WON'T GIVE UP (JASON MRAZ)
Gynaecologie
Consulent: Joost Lange, gynaecoloog St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereid er: Marion van Rossum, doktersassistente
Wat gebeurt er als een uitstrijkje een verkeerde uitslag heeft en de patiënt wordt behandeld in het ziekenhuis?

Sessie 3: Maak een keuze uit één van de volgende workshops:
A. YOU TAKE MY BREATH AWAY (QUEEN)
Longgeneeskunde
Consulenten: Jorn Komduur en Esther van Splunter, longverpleegkundigen St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereider: Conny Appeldoorn, doktersassistente

Wat is de basis anatomie en fysiologie van de longen? Welke vragen kan ik stellen aan de patiënt om duidelijkheid te krijgen in de ernst van benauwdheidsklachten? Wat kan ik doen om (op afstand) een patiënt te helpen en om te gaan met benauwdheidsklachten? Naast de antwoorden op deze vragen krijg je ook inzicht in de verschillende soorten inhalatiemedicatie (longformularium). Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen of casussen voor te leggen.

B. HELP, I NEED SOMEBODY, HELP (THE BEATLES)
Spoedzorg
Consulent: Marjorie Maat-Houtman, verpleegkundig specialist SEH St. Antonius Ziekenhuis 
Voorbereider: Elle Vegada, doktersassistente

Alarmsignalen herkennen bij vitaal bedreigde patiënten.   

Sessie 4: Maak een keuze uit één van de volgende workshops:
A. HEAL ME (LADY GAGA)
Dermatologie  
Consulent:  Hester van de Rijst, doktersassistente en extra opleiding dermatologie
Voorbereider: Elle Vegada, doktersassistente
In deze workshop kom je meer te weten over verschillende soorten wonden.

B. MY SKIN (LIZZO)
Huidtherapie
Consulent: Marieke van Zeyst,huidspecialist en eigenaar Jouwhuidtherapeut, locatie St. Antonius Ziekenhuis
Voorbereider: Marion van Rossum, doktersassistente
 
Wat doet een huidtherapeut nu precies? Tevens wordt er meer vertelt over oedeem, acne en moedervlekken, inclusief de behandeling die de huidtherapeut uitvoert. 

Sessie 5: STAYING ALIVE (BEE GEES) 
Robots in de Zorg en Welzijn
(plenaire sessie samen met huisartsen) 

Consulent: Tom Ederveen, Robot Xperience  
Voorbereider: Ilona Westerveld, coördinator nascholingen WDH Midden Nederland 

Robot in Zorg en Welzijn. Wat is het precies, wat kun je ermee? Tom wil samen met Robot Pepper stimuleren op een andere manier naar de zorg te kijken, zonder het menselijk aspect te verliezen. Kijken naar de maatschappelijke noodzaak en de technische mogelijkheden. 
_______________________________________________________________________________________


KOSTEN
Huisarts WDH-lid € 175,-. Geen WDH-lid € 218,75.
AIOS, Praktijkondersteuner en Doktersassistenten WDH-lid € 75,-. Geen WDH-lid € 95,-.
Word nu lid en ontvang direct 20% korting op deze nascholing. Lid worden

INSCHRIJVEN

Geef op het inschrijfformulier uw keuze aan voor de workshop per sessie. U ontvangt een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

COMMISSIE
Ilse Boas-Jansen, huisarts
Margan Essed, huisarts
Victoria Jongkamp, huisarts
Conny Appeldoorn, doktersassistente
Elle Vegada, doktersassistente
Marion van Rossum, doktersassistente
Ilona Westerveld, coördinator nascholingen WDH Midden Nederland

Wij hebben een vacature; wij zijn dringend op zoek naar nieuwe commissieleden! Het gaat om 1 of 2 huisartsen en 1 of 2 dokterassistentes of POH's. 
Als commissielid bedenk jij, samen met een betrokken en gezellig team van huisartsen en doktersassistenten, een leerzaam en afwisselend programma voor de Duodagen ZWU. Je zoekt contact met boeiende sprekers en geeft samen vorm aan de inhoud van de workshop. Bruis jij van de ideeen en vind je het een uitdaging om gezamenlijk 2 topdagen te organiseren voor jouw beroepsgroep? Dan zijn wij op zoek naar jou! Tijdens de Duodagen kan je ons aanspreken voor meer informatie. Of per e-mail naar i.westerveld@wdhmn.nl

ANNULERINGSREGELING
Tot twee weken voor aanvang van de cursus kunt u uw deelname annuleren. Hiervoor wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht; daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

ACCREDITATIE
Deze nascholing is aangevraagd voor 6 uur accreditatie onder nummer 07.01.01-20 van de instellingsaccreditering Federatie WDH Midden Nederland afgegeven door het  Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. Voor de praktijkassistenten is accreditatie aangevraagd bij KABIZ-NVDA (Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten). Voor de praktijkondersteuners is accreditatie aangevraagd bij de NVvPO en de VenVN.

CONTACT
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het WDH-buro: Ilona Westerveld, 035-588 00 07, i.westerveld@wdhmn.nl (werkdagen: woensdagochtend, donderdag en vrijdag)
 
Wijzigingen voorbehouden.