wdh

Basiscursus eerstelijns oogheelkunde voor huisartsen - STOOHN

Datum woensdag 10 juni t/m vrijdag 12 juni
Locatie Hotel Restaurant Oud London
Doelgroep Huisarts
Organisatie WDH Midden Nederland
Accreditatie 20 uur
Prijs 1629.00
Datum: 10, 11 en 12 juni 2020

In deze basiscursus wordt de cursist op systematische wijze de kennis bijgebracht van de eerstelijns oogheelkunde. Er vindt onderwijs plaats in het diagnostisch refractioneren, de oogboldruk-meting, het beoordelen van het voorste oogsegment m.b.v. de spleetlamp en het beoordelen van het netvlies m.b.v. de funduscoop. Vervolgens wordt geleerd deze kennis samen te voegen om te komen tot een zorgvuldige diagnose.

Men kan onderscheid maken tussen een aandoening die men als huisarts zelf behandelt, een aandoening die men verwijst naar de opticien of een aandoening die men al dan niet met spoed verwijst naar de oogarts. Er wordt gewerkt met patiënten die door de regionale huisartsen zijn geworven om deel te nemen aan deze cursus. Naast lesmateriaal van de STOOHN wordt gebruik gemaakt van de standaarden NHG en het rode boekje oogheelkunde (Y. van Leeuwen en M. Van den Maegdenbergh).

CURSUSINFORMATIE
De cursus bestaat uit 5 aan een gesloten dagdelen, waarin oefenen met patiënten centraal staat. U krijgt een certificaat indien u twee keer een cursus van 5 dagdelen heeft gevolgd. Met dit certificaat kunt u zich registreren bij het CHBB oogheelkunde waarna de meeste verzekeringen de huisarts een vergoeding geven voor het MI onderdeel oogheelkunde.

Cursuslocatie met 4 oogheelkundige units
De cursuslocatie is een zaal waar 4 oogheelkundige units staan opgesteld. Een unit bestaat uit:
  • Een visuskaart met spiegel (zodat de leesafstand voor de patiënt 5 meter is).
  • Glaasjes voor diagnostisch refractioneren.
  • Een spleetlamp met applanatie tonometer en ICare meter
  • Elke unit heeft verder de beschikking over enkele indirecte fundoscopen.
Per unit vier artsen en een docent
Op elke unit nemen vier artsen en een docent plaats. Per dagdeel worden patiënten uit een naburige praktijk uitgenodigd. De eerste twee dagdelen 8 patiënten, de volgende dagdelen 12 patiënten. Elke unit ontvangt per dagdeel 2 à 3 patiënten. Deze patiënten zijn uitgekozen omdat zij een oogafwijking hebben, een oogonderzoek willen ondergaan, of omdat de huisarts een oogonderzoek nuttig vindt (bijvoorbeeld ouder dan 60, risicopatiënt et cetera).
De patiënten worden met een taxi bij de praktijk opgehaald en achteraf weer teruggebracht. Zij worden na binnenkomst op de cursuslocatie door een van de docenten nogmaals voorgelicht over het doel van hun aanwezigheid en de gang van zaken. Elke patiënt krijgt na afloop van het onderzoek de bevindingen van het onderzoek op papier. Het formulier wordt ingevuld door de cursist die het onderzoek heeft geleid en wordt gecontroleerd door de docent. De patiënt dient dit formulier aan de eigen huisarts te overhandigen.

Opzet basiscursus oogheelkunde
Tijdens het eerste dagdeel wordt na een inleiding meteen begonnen met de uitvoering van het gehele oogonderzoek bij patiënten. Bij toerbeurt nemen de (vier) cursisten de leiding. Na de anamnese volgen het visusonderzoek en diagnostisch refractioneren. De bevindingen worden genoteerd op een flip-over. De patiënt wordt vervolgens ingedruppeld en gaat terug naar het wachtlokaal. De tweede patiënt wordt op dezelfde manier onderzocht.
De eerste patiënt komt terug als alle (twee of drie) patiënten zijn onderzocht. Dan volgen het spleetlamponderzoek van de lens, het fundusonderzoek met de indirecte fundoscoop en het bepalen van de oogdruk. Bij de eerste 2 dagdelen ligt het accent op het omgaan met de apparatuur, de volgende dagdelen op het herkennen van bevindingen. Elk dagdeel wordt begonnen of afgesloten met drie kwartier theoretisch onderwijs.
Het is de bedoeling, en de ervaring leert, dat de cursist na 5 dagdelen de apparatuur redelijk kan hanteren en bekende beelden kan herkennen. Er is met name is inzicht ontstaan in het oogheelkundig denken. Om als huisarts echt op het eigen oordeel te kunnen varen is verdere bekwaming noodzakelijk. Oefenen tussen de cursussen door is hiervoor onontbeerlijk.

OVER STOOHN
De Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen, afgekort STOOHN, streeft ernaar de Nederlandse huisarts in de oogheelkunde te onderwijzen zodat deze in een 20 minuten durend consult een volledig oogonderzoek kan uitvoeren. Vervolgens is de huisarts in staat te bepalen of hij de patiënt al dan niet met spoed moet verwijzen naar de oogarts of onder zijn regie kan verwijzen naar een optometrist of opticien of de patiënt zelf kan behandelen. 

CONSULENTEN
Paul van Aubel, huisarts (-opleider) np te Heerlen
Martin Brasse, contactpersoon STOOHN
Hans Burggraaf, verloskundige huisarts / huisartsopleider VUmc te Weesp
Willem Koch, huisarts in Achterveld

DATUM:
Woensdag 10 juni: 13.00 - 18.00 uur, aanvang met lunch
Donderdag 11 juni: 09.00 - 18.00 uur, inclusief lunch
Vrijdag 12 juni:       09.00 - 18.00 uur, inclusief lunch

KOSTEN
WDH-lid € 1.629,-
niet WDH-lid € 2.037,-
Word nu lid en ontvang direct 20% korting op deze nascholing. Lid worden

ACCREDITATIE
Deze nascholing is aangevraagd voor 20 uur accreditatie onder nummer 02.01.23-20 van de instellingsaccreditering Federatie WDH Midden Nederland afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. 

LOCATIE
Hotel Restaurant Oud London in Zeist.

Wanneer u wilt overnachten is het mogelijk. Zij bieden voor deelnemers van deze cursus een gereduceerd tarief a € 210 per kamer voor 2 nachten (€ 105 per nacht) inclusief ontbijt, exclusief de gemeentebelasting a € 2,27 per persoon, per nacht. Deze kosten zijn voor eigen rekening en dienen in het hotel voldaan te worden. Reserveren is op basis van beschikbaarheid. U kunt hiervoor een bericht sturen naar i.westerveld@wdhmn.nl

CERTIFICAAT
Van de cursist wordt gevraagd om alle 5 dagdelen aanwezig te zijn. Besluit u twee cursussen te volgen ten behoeve van het certificaat, dan wordt verwacht dat u na de eerste cursus het totale set van benodigd instrumentarium aanschaft.

INSCHRIJVING
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven of onderaan deze pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Er is plaatst voor maximaal 16 cursisten. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot een maand voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 100,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

CONTACT
WDH buro: Ilona Westerveld, 035-588 00 07, i.westerveld@wdhmn.nl
(werkdagen: woensdagochtend, donderdag en vrijdag)

Wijzigingen voorbehouden.