wdh

WDH-Leergang: Zorg voor ouderen

Datum dinsdag 9 februari
Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts, Praktijkondersteuner, Verpleegkundige, POH-S en POH-GGZ
Organisatie WDH Midden Nederland
Accreditatie 12 uur
Prijs 625.00
Als koppel, huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige, inschrijven!
 
3 bijeenkomsten.
Vervolg bijeenkomsten: 30 maart en 18 mei 2021 
Huisartsen Eemland vergoedt € 150,00 per persoon indien praktijken meedoen aan het zorgprogramma ouderen van Huisartsen Eemland en daarbij Portavita gebruiken.
 
 

Zorg voor ouderen

Leergang voor huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige.
Als koppel, huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige, inschrijven!

Omdat het beleid van de overheid gericht is op het stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie verblijven, ziet u steeds meer (kwetsbare) ouderen op het spreekuur in de huisartsenpraktijk. Hoewel huisartsgeneeskunde voor ouderen zich – zolang mensen vitaal zijn – inhoudelijk op veel onderdelen niet onderscheidt van huisartsgeneeskunde voor andere patiënten, kent de zorg voor deze groep toch een aantal bijzondere karakteristieken.

Hoe gaat u daadkrachtig aan de slag met Ouderenzorg? Werkt u samen met andere professionals? Met het ziekenhuis? Of met mantelzorgers? Is er samenwerking met de gemeente? Wie en wat heeft u daarbij nodig? En hoe communiceert u met elkaar?

Deze leergang is bedoeld voor koppels huisartsen en POH’s/praktijkverpleegkundigen.

Wat biedt deze leergang?
De leergang is bedoeld voor allround huisartsen en praktijkondersteuners / -verpleegkundigen, die meer kennis en vaardigheden willen verkrijgen in hun aanpak van de Ouderengeneeskunde. Door interactieve werkvormen (groepsdiscussie, opdrachten in kleine groepen) en praktijkopdrachten kunt u uw persoonlijke en praktische competenties op het gebied van Ouderengeneeskunde verdiepen en verbreden. U leert in een vaste groep met een vaste begeleider, en wat u aangereikt krijgt is direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.
De leergang biedt een inspirerend programma onder leiding van artsen, deskundig op het gebied van Ouderengeneeskunde.
In drie bijeenkomsten van een dagdeel komen de grote gebieden in de Ouderengeneeskunde aan de orde en daarmee een groot deel van de problemen. Kortom, een praktische leergang vol inspiratie en van hoog niveau.

Opzet van de leergang
De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten van vier uur en een e-learning. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, afgewisseld met plenaire sessies. Deze uitdagende, praktische leergang is een aanvulling op de kennis en ervaring binnen uw vakgebied. Tijdens de bijeenkomst wordt door inhoudsdeskundige docenten een inleiding of een toelichting gegeven. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt u gevraagd een voorbereidende opdracht te maken.

Thema’s
 • Multimorbiditeit
 • Organisatorisch (overstijgend) > kennisoverdracht organisatorisch > praktijkverbeterplan
 • Samenwerking
 • Duizeligheid
 • Mobiliteit en vallen
 • Psychogeriatrie
 • Dementie
 • Depressie
 • Delier
 • Probleemgedrag
 • Eenzaamheid
 • Polyfarmacie
 • (Onder)voeding
 • Levenseinde, Advance Care Planning

DATA
Bijeenkomst 1: dinsdag 9 februari 2021 voor huisarts en praktijkondersteuner/- verpleegkundige
Bijeenkomst 2: dinsdag 30 maart 2021 voor praktijkondersteuner/- verpleegkundige
Bijeenkomst 3: dinsdag 18 mei 2021 voor huisarts en praktijkondersteuner/- verpleegkundige

TIJD
Van 15.00 tot 15.30 uur Ontvangst
Van 15.30 tot 20.00 uur Programma + maaltijd

LOCATIE
WDH cursuslocatie, Dalplein 61, Soest. Routebeschrijving.

CONSULENTEN
Gea Antonides, specialist ouderengeneeskunde
Françoise Langens, huisarts

KOSTEN
Huisartsen Eemland vergoedt € 150,00 per persoon indien praktijken meedoen aan het zorgprogramma ouderen van Huisartsen Eemland en daarbij Portavita gebruiken. U kunt dit bij Huisartsen Eemland terug vragen met uw inschrijfbewijs.

WDH leden: € 625,00
Niet WDH leden: € 781,25

1 Boek Protocollaire ouderenzorg per koppel aanschaffen, verkrijgbaar via website van het NHG.

ACCREDITATIE
Deze nascholing is voor 8 uur geaccrediteerd voor Huisartsen en 12 uur geaccrediteerd voor POH/Praktijkverpleegkundige.

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven of onderaan deze pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt een bevestiging van inschrijving en een factuur.U kunt u ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor de aanvangsdatum van de leergang. Wij berekenen u dan € 75,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Voor organisatorische informatie kunt u zich wenden tot het WDH-buro (Sandra Veenendaal-Pot) telefoon 035-5880007 of s.veenendaal@wdhmn.nl

Wijzigingen voorbehouden.