wdh

‘MEER LOL IN JE ROL ALS EKC-ER’

Datum donderdag 25 maart
Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts, EKC
Organisatie WDH Midden Nederland
Accreditatie 4 uur
Prijs 225.00
Tijd 16.00-20.00 uur, inclusief ontvangst, programma en lichte maaltijd

Als Erkend Kwaliteits Consulent  vervul je verschillende rollen; de ene keer als voorzitter van een vergadering, dan ben je weer aanwezig bij een scholingsbijeenkomst als organisator en eindverantwoordelijke.
Daarnaast voer je individuele gesprekken met leden van de toetsgroep, sprekers en anderen.  Hoe pak je deze verschillende rollen op juiste wijze aan?

Wat kan je doen om in je eigen groep de neuzen in eenzelfde richting te sturen,
bijvoorbeeld in je rol als voorzitter? Hoe motiveer je je eigen groep tijdens FTO, vergadering of andere vorm van overleg?

Hoe ga je om met lastige situaties? Hoe overtuig je professionals in een 1-op-1-gesprek?
Tijdens deze interactieve nascholing gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op deze en andere vragen. Samen met collega’s, alsmede met trainer en acteur zullen we ingebrachte praktijksituaties vanuit verschillende invalshoeken en rollen bespreken en oefenen.

PROGRAMMA OPZET
Voorbereiding

Iedereen heeft een voorbereidingsopdracht gekregen van mij met daarin de vraag om na te denken over de volgende vragen:
 • Hoe zie jij je rol als EKC-er? Welke rol past jou het best en waarom?
 • Welke situaties vind je lastig in de communicatie in een 1-op-1 gesprek en/of wat is lastig tijdens vergaderingen. Neem hiervan een voorbeeld mee.
Trainingsopzet
 • Start en introductie programma
 • Kennismaking en uitleg rollen Nicoline en Wendi
 • Warming up met communicatie oefening
 • Ontstaan van weerstand, E=KxA
 • In subs uitwerken van de vraag: Hoe zie je je rol als EKC-er? Wat past jou het best en waarom? Welke situaties ervaar je als lastig en waarom?
 • Opfrissen Roos van Leary interactiestijlen
 • De EKC-er als voorzitter in vergadering: Acteur  laat verschillende manieren van reageren zien (conform Leary). Groep leert hierop op adequate wijze en doelgerichte in te spelen
 • Vertaalslag praktijk; do’s en dont’s
 • Verzamelen praktijkvoorbeelden en oefenen (plenair en/of in kleinere groepjes met acteur)
 • Evaluatie met leer- en aktiepunten
DATUM
Donderdag 25 maart 2021

TIJD
16.00 - 16.30 uur: ontvangst
16.30 - 20.00 uur: programma en lichte maaltijd

LOCATIE
Cursuslocatie Dalplein 61, Soest.

KOSTEN
WDH lid: € 225,- per deelnemer
Niet WDH lid: € 281,25 per deelnemer

ACCREDITATIE
De accreditatie voor deze cursus wordt voor 4 uur (EKC punten) aangevraagd onder nummer 03.01.35-21 van de instellingsaccreditering Federatie WDH Midden Nederland, afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG. 

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren kan tot twee weken voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 35,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro (Mariëlle Brons), telefoon 035-5880007, e-mail m.brons@wdhmn.nl

Wijzigingen voorbehouden.