wdh

MedClass Long en Spirometrie scholing

Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts, Assistent, Praktijkondersteuner
Organisatie WDHMN
Accreditatie 9 uur
Prijs 175.00
3 bijeenkomsten voor de huisartsen 
4 bijeenkomsten voor de POH en assistenten, waaronder 1 avond spirometrie blazen 
17:30 - 21:00 uur incl. ontvangst met maaltijd

Van CARA naar Astma en/of COPD en weer terug? Spirometrie is er altijd.

 ‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang’ - Ivern Ball

In samenwerking met Medclass Organiseren wij deze nieuwe nascholing. Door het Zilveren Kruis worden zowel de MedClass als de Caspir aangemerkt als volwaardige opleiding voor de POH, huisarts of doktersassistente die zich bezig houdt met het afnemen van de spirometrie binnen de huisartsenzorg.

Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie en niet de patiënt.

Deze Medclass serie wordt mede gedoceerd  door oud-longfunctielaborant Jan-Willem van den Bos.
Jan-Willem heeft door de jaren heen als Health Care Consultant vanuit Boehringer Ingelheim inmiddels voor veel zorggroepen honderden hoog gewaardeerde spirometrienascholingen verzorgd. Hij is een begrip op dit onderwerp.
 
COMPETENTIES
Medisch handelen
Samenwerking
Maatschappelijk handelen en preventie

DATA - De cursus is opgebouwd en wordt gegeven in 4 blokken:

De avonden starten met ontvangst om 17.30 uur (met een broodje), de bijeenkomst begint om 18.00 uur en eindigt om 20.30 uur.

Blok 1 - 22 september 2022 - 17:30 - 20.30 uur 
Blok 2 - 17 oktober 2022 - 17:30 - 20.30 uur voor POH/assistent 
Blok 3 - 15 november 2022 - 17:30 - 20.30 uur
Blok 4 - 14 februari 2023 - 17:30 - 20.30 uur (casuïstiek vooraf toesturen) 


Programma
Blok 1: Spirometrie in de huisartspraktijk
Tijdens de bijeenkomst krijg je de kennis en de vaardigheden om longfunctieonderzoek af te nemen en deze te beoordelen. We behandelen de kenmerken en het doel van spirometrie, het herkennen en beoordelen van de kwaliteit van de blaasmanoeuvres en het verschil tussen obstructieve en restrictieve stoornissen. Een begin zal worden gemaakt met het beoordelen van de uitkomsten aan de hand van de bekende ROER-systematiek. Ook oefen je met de uitvoering en instructie van spirometrie.
*Deze bijeenkomst is verplicht voor zowel huisartsen als praktijkassistenten en praktijkondersteuners
Voor deze avond is geen voorbereiding nodig

Blok 2: praktische nascholing spirometrie voor de assistenten en POH
De gehele bijeenkomst staat in het teken van de praktische uitvoering. Door middel van verschillende oefeningen wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed is op de uitslag bij technisch niet goed afgenomen blaaspogingen. Kalibratie, de verschillen tussen de meest gebruikte spirometers, hygiëne en kwaliteitscontrole zijn naast de organisatie van de spirometrie onderwerpen die ook worden besproken.
De assistenten en praktijkondersteuners oefenen op deze avond het afnemen van een longfunctietest en worden getoetst op de uitvoering van de longfunctietest.
*Deze bijeenkomst is verplicht voor praktijkassistenten en praktijkondersteuners en facultatief voor huisartsen. Voor deze avond is geen voorbereiding nodig

Blok 3: Casuïstiek en longvolumina
In deze praktische nascholing leer je hoe je de uitslagen van het longfunctieonderzoek beoordeelt en zullen aan de hand van casuistiek de NHG-richtlijnen astma en COPD worden behandeld. Na afloop weet u zonder veel moeite het verschil te benoemen tussen obstructie, restrictie, reversibiliteit en hyperinflatie, maar vooral samen met de anamnese te bedenken bij welk ziektebeeld het zou kunnen passen.
*Deze bijeenkomst is verplicht voor zowel huisartsen en praktijkondersteuners. Voor deze avond is geen voorbereiding nodig

Blok 4: ‘Casuïstiek’ - let op voorbereiding
Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het bespreken van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek. Gevraagd zal worden een casus vanuit de ingeleverde portfolio met de aanwezige deelnemers te delen. Het is absoluut niet de bedoeling deze bijeenkomst te zien als een ‘examen moment’, maar vooral om kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren. Wij hopen dat u na afloop van deze serie bijeenkomsten kennis hebt verkregen en enthousiast bent geworden om de verworven kennis in praktijk te gaan brengen.
Voorbereiding Blok 4 Casuistiek: 
Uiterlijk 2 weken van tevoren stuurt u 3 uitgevoerde longfunctietesten met een beoordelingsformulier naar de docenten. 1 longfunctietest dient als casus te worden uitgewerkt in PowerPoint. Deze (anonieme) casus moet een anamnese en een vraagstelling bevatten. De casus hoeft niet foutloos te zijn maar een duidelijke leercurve laten zien.
Zorg dat bij de longfunctietest:
- Alle getallen zichtbaar zijn
- De curves in kleur zichtbaar zijn
- Het formulier zonder persoonsgegevens van de patiënt wordt ingevuld
*Deze bijeenkomst is verplicht voor zowel huisartsen en praktijkondersteuners. 

Medclass certificaat:
- Doorlopen van module 1 tot en met 4 (bewezen door handtekening op de presentielijst per module)
- aanleveren van het portfolio.

Het Medclass certificaat kan worden verlengd als binnen twee kalenderjaren voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- volgen Medclass nascholing ‘Casuistiek 2 uur’*

CONSULENTEN
kaderarts astma/COPD uit de regio
Longarts uit de regio
Jan Willem van den Bos, Longfunctieanalist, Boehringer Ingelheim

LOCATIE
Blok 1, 2, 3 en 4 vinden plaats bij de WDH nascholingslocatie, Dalplein 61, 3762 BN in Soest. Routebeschrijving

KOSTEN
Huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent (WDH-lid) € 175,- per deelnemer.
Huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent (geen WDH-lid) € 218,-.

Word nu lid en ontvang direct 20% korting op deze nascholing. Lid worden

ACCREDITATIE
De MedClass cursus is voor huisartsen en praktijkondersteuners geaccrediteerd voor 9 uur door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO).

De cursus is opgebouwd uit vier aparte modules die samen voor 10 nascholingspunten geaccrediteerd zijn voor de assistenten en POH & 9 nascholingspunten voor de huisarts.

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers, dus schrijf snel in!

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 75,00 administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening.

Gebruik persoonsgegevens
De naam van de deelnemer wordt doorgegeven bij de betreffende zorggroep zodat certificering kan worden bijgehouden. De door u ingevulde naam, e-mail en BIG-nummer wordt gedeeld met Boehringer Ingelheim voor uitgifte van het certificaat en als sponsor van deze nascholing. Boehringer Ingelheim gebruikt uw gegevens alleen voor organisatorische doeleinden en indien nodig de accreditatie. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op Boehringer Ingelheim privacy statement (https://www.boehringer-ingelheim.nl/data-privacy).

INLICHTINGEN
WDH-buro: Renee Boerma, telefoon 035-5880007, e-mail r.boerma@wdhmn.nl
(werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag)


Wijzigingen voorbehouden.