wdh

Nascholing Ethiek en Moreel beraad

Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts
Organisatie WDH Midden Nederland / Education4Care / Tergooi
Accreditatie 3 uur
Prijs 140.00
De huisarts als afvoerputje van de zorg, wanneer mag de stop erop?


Tijd 17.00 - 21.45u inclusief ontvangst en diner

De huisarts als afvoerputje van de zorg
Wanneer mag de stop erop?


De internist vraagt in zijn ontslagbrief of u na 6 weken de afwijkende leverwaarden nog eens wilt controleren. Het ziekenhuisdossier wordt gesloten.

Uw 80-jarige patiënte wordt ontslagen uit het ziekenhuis naar een eerstelijnsverblijf. Al na een dag is duidelijk dat ze zo zorgbehoeftig is dat deze plek ontoereikend is. De verzorging belt u wanhopig op met het dringende verzoek een plek in een verpleeghuis voor haar te regelen.

Uw patiënt wordt voor een cosmetische ingreep in een andere regio geopereerd. De behandelend anesthesist vraagt u preoperatief een ECG in de praktijk te maken en een bloedonderzoek aan te vragen.

U wilt uw patiënten zo goed mogelijk helpen, u hebt begrip voor de drukte en schaarste in het ziekenhuis, u wilt collegiaal zijn, maar waar is de grens? Wanneer mag u nee zeggen? Hoe verhoudt uw eigen drukte zich tot die van de ander en tot waar reikt uw zorgplicht? Vrijwel dagelijks zult u dit soort afwegingen maken, de ene keer met gepaste verontwaardiging de andere keer wellicht met enige wroeging.

Tijdens deze nascholing krijgt u gelegenheid om casuïstiek uit uw eigen praktijk te delen, maar vooral ook om de onderliggende morele vragen gezamenlijk te onderzoeken middels een moreel beraad. Met behulp van deze gestructureerde gespreksmethode gaan we dieper in op de onderliggende waarden. Samen met uw collega’s komt u tot een onderbouwde afweging waardoor u uw besluit beter kan verantwoorden. Niet alleen tegenover de ander, maar ook tegenover uzelf.

U bent van harte uitgenodigd om een voorbeeld uit eigen praktijk in te brengen. Een casus waarbij u het gevoel had het afvoerputje te zijn, maar waarbij nee zeggen toch niet vanzelfsprekend was.

Deze avond wordt verzorgd door Roos van den Berg.
Zij is huisarts en docent medische ethiek aan de VU en de UvA en gespreksleider moreel beraad.

DATUM
Dinsdag 7 februari 2023.

LOCATIE
WDH-nascholingslocatie, Dalplein 61, Soest. Routebeschrijving

DOELGROEP
Huisartsen

PROGRAMMA
17.30 uur Ontvangst met koffie en thee
18.00-18.30 Moreel café
18.30 -19.15 Ethische vragen uit eigen praktijk
19.15-20.15 Diner
20.15-21.45 Moreel beraad
21.45 uur Einde

HUISARTSVOORZITTER
Helen Brooks, Hilversum

KOSTEN VAN DEELNAME
De kosten voor de nascholing bedragen €140,- voor WDH-leden en € 175,- voor niet WDH-leden.

ACCREDITATIE
Voor deze nascholing wordt accreditatie aangevraagd voor 3 uur via de instellingsaccreditering Federatie WDH Midden Nederland bij accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

INSCHRIJVEN
U kunt zich inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en factuur. U kunt ook direct per IDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
  • Annulering kost € 25,- tot twee weken voor aanvang van de nascholing
  • Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang zijn wij genoodzaakt de volledige inschrijfkosten in rekening te brengen. Wel kunt u dan een collega in uw plaats laten deelnemen, u betaalt dan alleen de administratiekosten a € 25,-.
INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro, telefoon 035-5880007, e-mail info@wdhmn.nl 

SAMENWERKING
In samenwerking met Education4Care
Marloes van Heist
E-mail: info@education4care.nl
Telefoon: 06-17 53 11 73

Wijzigingen voorbehouden.