wdh

Scholing in de toetsgroep

‘Ketenzorg rond het levenseinde’

Ter implementatie van
  • Tijdige bespreking van levenseinde wensen.
  • Adequate verslaglegging hiervan in het HIS.
  • Duidelijke overdracht ervan naar HAP en bij verwijzing.
Met
  • Bespreking van de ethische en juridische kanten van het zelfbeschikkingsrecht.
  • Opstellen aanbevelingen voor het MCCE ter verbetering invloed van opgenomen patiënt op eigen ‘einde-van-het-leven’ wensen.
WAAR, WANNEER, DOOR WIE?
Eigen toetsgroep, tijdstip en locatie door de toetsgroep in overleg te bepalen.
Begeleid door een huisarts en een specialist vanuit de Ethische Commissie van het Meander.
 
DOELGROEP
Toetsgroepen in de regio Eemland.
 
KOSTEN
€ 15,- per deelnemer.

ACCREDITATIE
1,5 - 2 uur


AANMELDEN
Meld hier uw toetsgroep aan 

 

Inlichtingen  info@mcce.nl

Wijzigingen voorbehouden