wdh

Werkafspraak Spirometrie

De kennis die besproken wordt is beperkt. Aangezien de betreffende NHG standaarden zeer uitgebreid zijn zal er in deze nascholing met name aandacht zijn voor de verschillen tussen Astma en COPD en de theorie van de spirometrie. Deze kennis is belangrijk om de werkafspraak uit te kunnen uitvoeren. De medicatie wordt bekend geacht.

In deze nascholing is de NHG standaard Astma bij volwassenen (M27) en COPD (M26) als leidraad genomen.

Werkafspraak MCC Tergooi Spirometrie 


Terug