wdh

Werkafspraak Chronische nierschade

Deze nascholing is bedoeld voor huisartsen die verwijzen naar de Tergooi ziekenhuizen. De nascholing kan gebruikt worden ter voorbereiding op de DTO (Diagnostisch Toets Overleg) bijeenkomst.  Indien de nascholing niet in het kader van het DTO gevolgd wordt vervalt deel 5.

De kennis die besproken wordt is beperkt. Deze kennis is echter belangrijk om de werkafspraak te kunnen uitvoeren. In deze nascholing is de Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Chronische nierschade als leidraad genomen.

Werkafspraak MCC Tergooi Chronische nierschade