wdh

KWETSBAAR EN OUD - nascholing voor zorgverleners in de eerstelijn

Datum woensdag 16 januari
Locatie Landgoed Groot Kievitsdal Baarn
Doelgroep Huisarts, Assistent, Praktijkondersteuner, Specialist, Fysiotherapeut, POH-GGZ, Diëtisten, Logopedisten, Apothekers, Apothekersassistenten, Wijkverpleegkundigen, Thuiszorg, Ergotherapeuten, Casemanagers dementie, Oefentherapeute
Organisatie WDH Midden Nederland
Accreditatie 6 uur
Prijs 160.00
Samen zorgen, beter zorgen in de eerste lijn

KWETSBAAR EN OUD
Samen zorgen, beter zorgen in de eerste lijn


 
De dubbele vergrijzing vergt toenemend aandacht en tijd in de zorg.  Kwetsbare ouderen wonen, deels door eigen keuze, deels door gebrek aan alternatieven, langer thuis en zijn daardoor voor hun zorg afhankelijk van de zorgverleners in de eerste lijn.

Samenwerking en afstemming van taken tussen deze zorgverleners is essentieel.  In het Pact voor Ouderenzorg dat in maart j.l. door 40 organisaties, o.a. door onze beroepsverenigingen,  is ondertekend wordt het belang hiervan duidelijk aangegeven.

In eerste instantie kost samenwerking een investering in tijd, maar later wordt deze investering dubbel en dwars terugbetaald, niet alleen in tijd, maar ook in kwaliteit en werkplezier.

De congrescommissie heeft een aantal onderwerpen uitgekozen waarbij samenwerking binnen de eerste lijn voor de zorg een duidelijke meerwaarde heeft.

De patiënt, de kwetsbare oudere, staat centraal en daarom hebben we voor de plenaire opening Hugo Borst uitgenodigd om vanuit patiënten-perspectief de zorg te belichten.

Hopelijk draagt dit congres ertoe bij dat het thema "Samen zorgen, Beter zorgen in de eerste lijn" meer gestalte kan krijgen.

Mede namens het team van de WDH Midden Nederland,

Willem Bavinck, dagvoorzitter
 

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN ALS HUISARTS/SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE
KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN ALS PARAMEDICI (FYSIOTHERAPEUTEN, DIËTISTEN, LOGOPODISTEN, APOTHEKERS, APOTHEKERSASSISTENTEN, ERGOTHERAPEUTEN, CASEMANAGER DEMENTIE EN OEFENTHERAPEUTEN)
KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN ALS WIJKVERPLEEGKUNDIGE/THUISZORG/BUURTZORG


PROGRAMMA OPZET

12.00 - 13.00 uur: Ontvangst met broodje
13.00 - 13.15 uur: Dagopening door Willem Bavinck (dagvoorzitter) en Cassandra Zwaan (medisch 
                                directeur WDH Midden Nederland en huisarts in Baarn)
13.15 - 14.00 uur: Plenaire opening door Hugo Borst - schrijver van o.a. Ach Moedertje en Ma, columnist, 
                                redacteur en voetbalcriticus
14.10 - 15.10 uur: Workshopronde 1
15.10 - 15.40 uur: Koffiepauze
15.40 - 16.40 uur: Workshopronde 2
16.50 - 17.50 uur: Workshopronde 3
17.50 - 18.50 uur: Buffet
18.50 - 19.50 uur: Workshopronde 4
20.00 - 21.00 uur: Workshopronde 5
21.00 uur:               Afsluiting en borrel

WORKSHOPS

1. OPENING DOOR HUGO BORST - PLENAIRE SESSIE
Hugo Borst (1962) is schrijver, columnist, redacteur en voetbalcriticus.

2. ROBOTS IN DE ZORG
Consulent: Tom Ederveen, RobotXperience

De samenstelling en inrichting van onze maatschappij verandert in rap tempo, de aandoeningen waar we mee te maken krijgen veranderen, onze zorgbehoefte (zorgconsumentisme) neemt toe en de vraag naar zorgmedewerkers is groot. Hoe gaan we dit organiseren, hoe houden we de kosten in de hand en waar kunnen robots en technologie een bijdrage leveren vanuit de cliëntgedachte.
Drs. Tom Ederveen neemt u mee in de mogelijkheden nu en schetst een verwachting voor de nabije toekomst. Welke robots worden er nu al gebruikt en hoe zal deze ultieme techniek zich ontwikkelen. Tom volgt sinds 2009 de ontwikkeling van robots in ons leven en is mede oprichter van RobotXperience met als belangrijkste labels robots.nu en robotzorg.nl. Met zijn organisatie wil hij mensen robots laten ervaren, mensen de mogelijkheden laten ontdekken en mensen aanzetten tot creativiteit om te uitdagingen van morgen aan te gaan.

3. MUZIEKTHERAPIE BIJ DEMENTIE
Consulent: Manon Bruinsma, Music Therapist bij Muzis

De muziektherapeuten van Muzis maken op doelgerichte wijze gebruik van muziek (zowel met stem als met instrumenten) en beweging. De muziek wordt methodisch ingezet om problemen op sociaal, emotioneel, communicatief, motorisch en/of gedragsmatig gebied te helpen veranderen.

4. PARKINSON
Consulent: Dr. I.M.E. Alons, neurologe MC Meander

Bijna alle zorgverleners in de eerste lijn hebben met Parkinson-patiënten te maken. Wie doet wat en wie moet wanneer ingeschakeld worden?  Afstemming van de zorg onderling en met de tweede lijn geeft betere zorg. Deze workshop geeft een start daartoe.

5. WIE ZORGT ER VOOR DE MANTELZORGER?
Consulent: L. Hoogendijk, directeur Mezzo

Wat is mantelzorg en hoe herken je het? Wat kan je als zorgprofessional doen? Wie is aanspreekpunt in de 1e lijn voor de mantelzorger? Welke landelijke ontwikkelingen zijn de komende jaren van invloed? Dit zijn vragen die bij deze interactieve workshop behandeld worden.

6. KWETSBARE OUDERE, KWETSBARE MEDICATIE
Consulent: Eefje van Rijnsoever, apotheker Apotheek de Tolgaarde Leusden

Juist bij kwetsbare ouderen is afstemming van taken en verantwoordelijkheden van groot belang. Hoe kom je tot goede samenwerking tussen huisarts, apotheek, thuiszorg en mantelzorg? Ook hier geldt dat samen zorgen beter zorgen is.

7. ALCOHOLMISBRUIK BIJ OUDEREN, EIGEN ZORG OF ONZE ZORG?
Consulent: Hanneke van der Kooy, preventiemedewerker Jellinek

In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde: Hoe is het met het drankgebruik van onze ouderen? Is het een probleem? Is het onze zorg?
Wat is goede zorg voor ouderen met alcoholproblematiek? Welke ondersteuning is mogelijk vanuit Jellinek?
Nijmegen

8. ONDERVOEDING
Consulent: Saskia Puijk-Hekman, projectleider Voedingspaspoort bij Stuurgroep Ondervoeding

De prevalentie van ondervoeding bij thuiswonende ouderen is hoog. Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het ontstaan van ondervoeding. Voorbeelden zijn verminderde eetlust, eenzaamheid of cognitieve problemen. Vaak spelen meerdere factoren tegelijkertijd. Tijdig signaleren van ondervoeding is belangrijk. Maar waarom eigenlijk, hoe doe je dat en met wie werk je samen? Welke (zorg)professionals zijn betrokken bij signaleren en behandelen van ondervoeding en wat is de rol van de oudere zelf? In deze workshop staat de samenwerking tussen professionals in de eerste lijn centraal. U wordt uitgedaagd enkele concrete actiepunten te formuleren om ondervoeding aandacht te geven in uw dagelijks handelen.

9. OMGAAN MET MOEILIJK GEDRAG BIJ DEMENTIE
Consulent: Bente van der Lelij, GZ psychologe te Bunschoten Spakenburg.

Gedragsproblemen bij ouderen, zeker bij dementie, vormen een groot probleem voor zowel de oudere, de omgeving als de zorg. Vanuit nood wordt er vaak gekozen voor een ‘pilletje erbij’. Dit neemt echter de oorzaak niet weg; deze workshop leert de problematiek vanuit een andere hoek te bekijken en geeft handvatten om tot andere oplossingen te komen. 

10. DE 3 D'S: DEPRESSIE, DEMENTIE EN DELIER
Consulenten: Dr. Richard A. Faaij, klinisch geriater Diakonessenhuis

Herkenning van de 3 D’s kan soms lastig zijn, onderscheid maken ook. Deze workshop biedt handvatten voor de praktijk.

11. OOGHEELKUNDE
Consulent: Carine Biallosterski, oogarts Tergooi Ziekenhuis

12. SOCIALE ACTIVERING VAN SENIOREN: BEWEGEN ALS INSTRUMENT
Consulent: Jan Hardeman, Sociaal Vitaal Amersfoort

Er zijn verschillende beweeginterventies voor senioren die zich naast gezond bewegen ook richten op sociale activering en het verhogen van de weerbaarheid. In Amersfoort draaien wekelijks 58 beweeggroepen TopFit en Sociaal Vitaal, begeleid door Buurtsportcoaches.  Hoe wordt dit georganiseerd, wat zijn de effecten en welke rol heeft 1e lijns gezondheidszorg?
Coördinator Buurtsportcoaches Jan Hardeman schetst de praktijksituatie, de samenwerking en legt hier en daar ook de vinger op de zere plek.

13. KWETSBARE ALLOCHTONE OUDEREN
Consulent: Mehmet Uygun, SGAN

Het aantal kwetsbare allochtone ouderen neemt toe. Specifieke problemen met communicatie, taal en kennis spelen een rol en komen in deze workshop aan de orde.

14. JE EIGEN KWETSBARE OUDERDOM, je eigen advanced care-planning
Consulent: Bas Spelberg, huisarts

Hoe zie je je eigen oude dag? Wat zou je wel of niet willen? Door over je eigen toekomst na te denken leer je in deze workshop hoe het gesprek met kwetsbare ouderen aan te gaan.


DATUM
Woensdag 16 januari 2019.
 
TIJD
Van 12.00 tot 13.00 uur   Ontvangst met broodje
Van 13.00 tot 21.00 uur   Programma inclusief buffet

LOCATIE

Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, Baarn
  
KOSTEN
WDH-lid € 160,00
Niet WDH-lid € 199,00,-
Word nu lid (voor huisartsen, doktersassistenten en POH) en ontvang direct 20% korting op deze nascholing. Lid worden

ACCREDITATIE
De accreditatie is voor de volgende doelgroepen aangevraagd voor 6 uur:
 • Huisartsen
 • Specialisten (ABAN)
 • Doktersassistenten
 • Praktijkondersteuners (somatiek en GGZ)
 • Fysiotherapeuten
 • Diëtisten
 • Wijkverpleegkundigen
 • Specialist ouderengeneeskunde
 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten
 • Oefentherapeuten Cesar/Oefentherapeuten Mensendieck
De overige doelgroepen ontvangen een certificaat.

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven dootr te klikken op een van onderstaande links
U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN ALS HUISARTS/SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE
KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN ALS PARAMEDICI (FYSIOTHERAPEUTEN, DIËTISTEN, LOGOPODISTEN, APOTHEKERS, APOTHEKERSASSISTENTEN, ERGOTHERAPEUTEN, CASEMANAGER DEMENTIE EN OEFENTHERAPEUTEN)
KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN ALS WIJKVERPLEEGKUNDIGE/THUISZORG/BUURTZORG


ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 1 maand voor de aanvangsdatum van de nascholing. Wij berekenen u dan € 35,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro (Mariëlle Brons), telefoon 035-5880007, e-mail m.brons@wdhmn.nl

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR
- Pfizer
- Astra Zeneca

Wijzigingen voorbehouden.