wdh

Algemene voorwaarden van de Federatie WDH Midden Nederland (per 14-4-2017)

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden bij de nascholingen die de Federatie WDH Midden Nederland organiseert:

Inschrijvingen voor nascholing
Zodra uw inschrijving bij de Federatie WDH Midden Nederland binnen is, is uw aanmelding definitief. U ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving. Ontvangt u deze bevestiging niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen. Zodra u zich heeft aangemeld heeft u nog wettelijk recht op een bedenktermijn van 14 dagen.

Plaatsing voor de nascholing
Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Inschrijvingen boven het gestelde maximum worden op volgorde van binnenkomst op een wachtlijst geplaatst. In geval van afmeldingen benaderen we de eerstvolgende op de wachtlijst. Bij voldoende inschrijvingen op de wachtlijst, bekijkt de Federatie WDH Midden Nederland of de nascholing nogmaals ingepland kan worden.

Te weinig deelnemers
Als het aantal inschrijvingen beneden het gestelde minimum ligt, kan de Federatie WDH Midden Nederland de nascholing annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de nascholing bericht.

Uw inschrijving annuleren
Annuleren kan alleen per e-mail aan info@wdhmn.nl. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet? Dan heeft de Federatie WDH Midden Nederland uw annulering niet ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden
Als u uw inschrijving voor een nascholing wilt annuleren, houd dan rekening met de volgende annuleringskosten:
- Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de nascholing wordt € 25,00 administratiekosten aan u 
   in rekening gebracht.
- Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de nascholing is het gehele bedrag verschuldigd.
Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

Factuur
Na inschrijving ontvangt u van de Federatie WDH Midden Nederland een factuur voor de betreffende nascholing. Hierop staat het te betalen/reeds vooraf betaalde bedrag dat u, binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn, dient te voldoen.

Vrijstelling BTW
De Federatie WDH Midden Nederland BV is vrijgesteld van BTW voor de nascholingen.

Communicatie / Eigendomsrecht

  • Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor alle medewerk(st)ers van de Federatie WDH Midden Nederland en de docenten.
  • Het is niet toegestaan artikelen openbaar te maken door middel van druk, op andere websites of op welke wijze ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Federatie WDH Midden Nederland.
  • Eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij de Federatie WDH Midden Nederland.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn van kracht op alle nascholingen tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld bij de nascholingsinformatie. In de nascholingsinformatie kunnen ook aanvullende voorwaarden opgenomen zijn. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden. Voor zover de aanvullende voorwaarden strijdig zijn met de algemene voorwaarden, gelden de aanvullende voorwaarden.

De Federatie WDH Midden Nederland gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden. 

de algemene voorwaarden in PDF >>