wdh

Regulier lidmaatschap : huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde


De ledenbijdrage bedraagt € 445,- per kalenderjaar (peildatum 2019). Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.

De voordelen van het lidmaatschap:

 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
 • het is inclusief de bijdrage voor accreditatie en registratie verplichte toetsgroepuren onderwijs (ad € 105,00)
 • u wordt via mailingen, Facebook en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Klik hier om u aan te melden als lid van WDH Midden Nederland >>
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door het uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken.
 
Let op!
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de status van het lidmaatschap in onze ledenadministratie bij te houden. U kunt dat zelf doen door in te loggen op de website of wijzigingen te mailen aan info@wdhmn.nl.
Dat houdt ook in dat de status van de functie correct moet zijn, te weten: huisarts, specialist, waarnemer, HIDHA, Aios of gepensioneerde huisarts (- 5 jaar), om voor de juiste ledenbijdrage aangeslagen te worden.
U moet uw status voor 1 december van het lopende jaar wijzigen om de wijziging per 1 januari van het volgende jaar in te laten gaan. Wij kunnen geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht.
 

Buitengewoon lidmaatschap : HIDHA's, waarnemers, gepensioneerde huisartsen (- 5 jaar) en AIOS


De ledenbijdrage bedraagt € 225,- per kalenderjaar (peildatum 2019).

De voordelen van het lidmaatschap:

 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
 • het is inclusief de bijdrage voor accreditatie en registratie verplichte toetsgroepuren onderwijs (ad € 105,00)
 • u wordt via mailingen, Facebook en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Aanmelden of het omzetten van het huidige lidmaatschap kan door 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar een mailtje te sturen aan info@wdhmn.nl.
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door het uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken.
 
Let op!
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de status van het lidmaatschap in onze ledenadministratie bij te houden. U kunt dat zelf doen door in te loggen op de website of wijzigingen te mailen aan info@wdhmn.nl.
Dat houdt ook in dat de status van de functie correct moet zijn, te weten: huisarts, specialist, waarnemer, HIDHA, Aios of gepensioneerde huisarts (- 5 jaar), om voor de juiste ledenbijdrage aangeslagen te worden.
U moet uw status voor 1 december van het lopende jaar wijzigen om de wijziging per 1 januari van het volgende jaar in te laten gaan. Wij kunnen geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht.
 

Regulier lidmaatschap : doktersassistenten en praktijkondersteuners

De ledenbijdrage bedraagt € 45,- per kalenderjaar (peildatum 2019). Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.
 
De voordelen van het lidmaatschap:
 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
  < op nascholingen zoals bijvoorbeeld hechten, een opvolgavond insuline (voor 3 punten) ontvangt u bijvoorbeeld al een korting van € 39,00 >
 • instellingsaccreditering voor doktersassistenten via de NVDA
 • instellingsaccreditering voor praktijkondersteuners via de V&VN en NVvPO
 • u wordt via mailingen, Facebook en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen
Klik hier om u aan te melden als lid van WDH Midden Nederland >>
 
Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door het uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken.
 

Toetsgroepregistratie

Alle huisartsen zijn verplicht om de bijdrage voor de accreditatie en registratie van de verplichte toetsgroepuren onderwijs te voldoen. De bijdrage bedraagt momenteel € 105,00 per jaar. Deze wordt geïnd door de WDHM Midden Nederland.
Bent u lid van de WDH Midden Nederland dan is deze bijdrage in de ledenbijdrage verrekend.


Database


Het is ook mogelijk om als 'niet' lid in onze database opgenomen te worden. U ontvangt dan mailingen van nascholingen en activiteiten en de Nieuwsbrief met actuele informatie.

Arts > klik hier als u opgenomen wilt worden in onze database >>
Praktijkondersteuner of Doktersassistent >
klik hier als u opgenomen wilt worden in onze database >>


Klachtenprocedure


Als u niet tevreden bent over de Federatie WDH Midden Nederland dan kunt u een klacht indienen. Voor de klachtenprocedure - klik hier >>.
 

 
De Federatie WDH Midden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32100454.