wdh

Regulier lidmaatschap : huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde


De ledenbijdrage bedraagt € 445,- per kalenderjaar (peilmoment 2020). Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.

De voordelen van het lidmaatschap:

 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
 • het is inclusief de bijdrage voor accreditatie en registratie verplichte toetsgroepuren onderwijs (ad € 105,00)
 • wanneer u zelf een nascholing ontwikkelt is accreditatie voor de betreffende nascholing kostenloos
 • u wordt via mailingen, Facebook, Twitter en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Klik hier om u aan te melden als lid van WDH Midden Nederland >>
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door het uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken via info@wdhmn.nl.
 
Let op!
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de status van het lidmaatschap in onze ledenadministratie bij te houden. U kunt dat zelf doen door in te loggen op de website of wijzigingen te mailen naar info@wdhmn.nl.
Dat houdt ook in dat de status van de functie correct moet zijn, te weten: huisarts, specialist, waarnemer, HIDHA, Aios of gepensioneerde huisarts (- 5 jaar), om voor de juiste ledenbijdrage aangeslagen te worden.
U moet uw status voor 1 december van het lopende jaar wijzigen om de wijziging per 1 januari van het volgende jaar in te laten gaan. Wij kunnen geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht.
 

Buitengewoon lidmaatschap : HIDHA's, waarnemers, gepensioneerde huisartsen (- 5 jaar) en AIOS


De ledenbijdrage bedraagt € 225,- per kalenderjaar (peilmoment 2020).

De voordelen van het lidmaatschap:

 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen regio en/of WDH Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
 • het is inclusief de bijdrage voor accreditatie en registratie verplichte toetsgroepuren onderwijs (ad € 105,00)
 • u wordt via e-mail, Facebook, Twitter en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Aanmelden of het omzetten van het huidige lidmaatschap kan door 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar een mailtje te sturen naar info@wdhmn.nl.
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door het uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken via info@wdhmn.nl.
 
Let op!
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de status van het lidmaatschap in onze ledenadministratie bij te houden. U kunt dat zelf doen door in te loggen op de website of wijzigingen te mailen naar info@wdhmn.nl.
Dat houdt ook in dat de status van de functie correct moet zijn, te weten: huisarts, specialist, waarnemer, HIDHA, Aios of gepensioneerde huisarts (- 5 jaar), om voor de juiste ledenbijdrage aangeslagen te worden.
U moet uw status voor 1 december van het lopende jaar wijzigen om de wijziging per 1 januari van het volgende jaar in te laten gaan. Wij kunnen geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht.
 

Regulier lidmaatschap : doktersassistenten en praktijkondersteuners

De ledenbijdrage bedraagt € 45,- per kalenderjaar (peilmoment 2020). Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.
 
De voordelen van het lidmaatschap:
 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen regio en/of WDH Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
  < op nascholingen zoals bijvoorbeeld hechten, een opvolgavond insuline (voor 3 punten) ontvangt u bijvoorbeeld al een korting van € 39,00 >
 • instellingsaccreditering voor doktersassistenten via de NVDA
 • instellingsaccreditering voor praktijkondersteuners via de V&VN en NVvPO
 • u wordt via e-mail, Facebook, Twitter en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen
Klik hier om u aan te melden als lid van WDH Midden Nederland >>
 
Beëindigen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan worden beëindigd door het uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk kenbaar te maken via info@wdhmn.nl.
 

Toetsgroepregistratie

Alle huisartsen zijn verplicht om de bijdrage voor de accreditatie en registratie van de verplichte toetsgroepuren onderwijs te voldoen. De bijdrage bedraagt momenteel € 105,00 per jaar. Deze wordt geïnd door de WDHM Midden Nederland.
Bent u lid van de WDH Midden Nederland dan is deze bijdrage in de ledenbijdrage verrekend.


Database


Het is ook mogelijk om als 'niet-lid' in onze database opgenomen te worden. U ontvangt dan mailingen van nascholingen en activiteiten en de Nieuwsbrief met actuele informatie.

Arts > klik hier als u opgenomen wilt worden in onze database >>
Praktijkondersteuner of Doktersassistent >
klik hier als u opgenomen wilt worden in onze database >>


Klachtenprocedure


Als u niet tevreden bent over de Federatie WDH Midden Nederland dan kunt u een klacht indienen. Voor de klachtenprocedure - klik hier >>.
 

 
De Federatie WDH Midden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32100454.