wdh

Lidmaatschap huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde


De ledenbijdrage bedraagt € 445,00 per kalenderjaar. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.

De voordelen van het lidmaatschap:

 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
 • geen kosten voor de registratie verplichte toetsgroepuren (ad € 79,50)
 • wanneer u zelf een nascholing ontwikkelt is accreditatie voor de betreffende nascholing kosteloos
 • kosteloos gebruik van de zaal van de WDH Midden Nederland in Soest voor een door u georganiseerde toetsgroepbijeenkomst/intervisie
 • Eén gratis door de WDH Midden Nederland aangeboden symposium per jaar (vanaf 2023)
 • u wordt via mailingen, Facebook, Twitter en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Klik hier om u aan te melden als lid van WDH Midden Nederland >>
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar met als uitgangspunt dat men ieder geval één volledig jaar lid moet zijn. Daarna wordt het lidmaatschap per kalenderjaar automatisch verlengd tenzij men voor 1 december van het lopende jaar opzegt. U dient een opzegging schriftelijk kenbaar te maken via info@wdhmn.nl
 
Let op!
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de status van het lidmaatschap in onze ledenadministratie bij te houden. U kunt dat zelf doen door in te loggen op de website of wijzigingen te mailen naar info@wdhmn.nl.
Dat houdt ook in dat de status van de functie correct moet zijn, te weten: huisarts, specialist, waarnemer, HIDHA, Aios of (pre)pensioen huisarts (- 5 jaar), om voor de juiste ledenbijdrage aangeslagen te worden.
U moet uw status voor 1 december van het lopende jaar wijzigen om de wijziging per 1 januari van het volgende jaar in te laten gaan. Wij kunnen geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht.
De datum van aanmelding als lid geldt als datum waarop de ledenkorting in gaat voor nascholingen.
 

Lidmaatschap waarnemers


De ledenbijdrage bedraagt € 295,00 per kalenderjaar.

De voordelen van het lidmaatschap:

 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
 • geen kosten voor de registratie verplichte toetsgroepuren (ad € 79,50)
 • wanneer u zelf een nascholing ontwikkelt is accreditatie voor de betreffende nascholing kosteloos
 • kosteloos gebruik van de zaal van de WDH Midden Nederland in Soest voor een door u georganiseerde toetsgroepbijeenkomst/intervisie
 • Eén gratis door de WDH Midden Nederland aangeboden symposium per jaar (vanaf 2023)
 • u wordt via mailingen, Facebook, Twitter en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Aanmelden of het omzetten van het huidige lidmaatschap kan door 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar een mailtje te sturen naar info@wdhmn.nl.
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar met als uitgangspunt dat men ieder geval één volledig jaar lid moet zijn. Daarna wordt het lidmaatschap per kalenderjaar automatisch verlengd tenzij men voor 1 december van het lopende jaar opzegt. U dient een opzegging schriftelijk kenbaar te maken via info@wdhmn.nl
 
Let op!
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de status van het lidmaatschap in onze ledenadministratie bij te houden. U kunt dat zelf doen door in te loggen op de website of wijzigingen te mailen naar info@wdhmn.nl.
Dat houdt ook in dat de status van de functie correct moet zijn, te weten: huisarts, specialist, waarnemer, HIDHA, Aios of (pre)pensioen huisarts (- 5 jaar), om voor de juiste ledenbijdrage aangeslagen te worden.
U moet uw status voor 1 december van het lopende jaar wijzigen om de wijziging per 1 januari van het volgende jaar in te laten gaan. Wij kunnen geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht.
De datum van aanmelding als lid geldt als datum waarop de ledenkorting in gaat voor nascholingen.
 

Buitengewoon lidmaatschap : HIDHA's, (pre)pensioen huisartsen (- 5 jaar) en AIOS


De ledenbijdrage bedraagt € 275,00 per kalenderjaar.

De voordelen van het lidmaatschap:

 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
 • geen kosten voor de registratie verplichte toetsgroepuren (ad € 79,50)
 • wanneer u zelf een nascholing ontwikkelt is accreditatie voor de betreffende nascholing kosteloos
 • kosteloos gebruik van de zaal van de WDH Midden Nederland in Soest voor een door u georganiseerde toetsgroepbijeenkomst/intervisie
 • Eén gratis door de WDH Midden Nederland aangeboden symposium per jaar (vanaf 2023)
 • u wordt via mailingen, Facebook, Twitter en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de Nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen, toetsgroepen, Erkende KwaliteitsConsulenten.
Aanmelden of het omzetten van het huidige lidmaatschap kan door 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar een mailtje te sturen naar info@wdhmn.nl.
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar met als uitgangspunt dat men ieder geval één volledig jaar lid moet zijn. Daarna wordt het lidmaatschap per kalenderjaar automatisch verlengd tenzij men voor 1 december van het lopende jaar opzegt. U dient een opzegging schriftelijk kenbaar te maken via info@wdhmn.nl
 
Let op!
Het is de verantwoordelijkheid van de leden om de status van het lidmaatschap in onze ledenadministratie bij te houden. U kunt dat zelf doen door in te loggen op de website of wijzigingen te mailen naar info@wdhmn.nl.
Dat houdt ook in dat de status van de functie correct moet zijn, te weten: huisarts, specialist, waarnemer, HIDHA, Aios of (pre)pensioen huisarts (- 5 jaar), om voor de juiste ledenbijdrage aangeslagen te worden.
U moet uw status voor 1 december van het lopende jaar wijzigen om de wijziging per 1 januari van het volgende jaar in te laten gaan. Wij kunnen geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht.
De datum van aanmelding als lid geldt als datum waarop de ledenkorting in gaat voor nascholingen.
 

Lidmaatschap : doktersassistenten en praktijkondersteuners

De ledenbijdrage bedraagt € 50,- per kalenderjaar. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar als nascholingskosten.
 
De voordelen van het lidmaatschap:
 • 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen regio en/of WDH Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing)
  < op nascholingen zoals bijvoorbeeld hechten, een opvolgavond insuline (voor 3 punten) ontvangt u bijvoorbeeld al een korting van € 39,00 >
 • instellingsaccreditering voor doktersassistenten via de NVDA
 • instellingsaccreditering voor praktijkondersteuners via de V&VN en NVvPO
 • u wordt via e-mail, Facebook, Twitter en LinkedIn regelmatig op de hoogte gebracht over het nascholingsaanbod
 • u ontvangt via de nieuwsbrief actuele informatie
 • inzage in nascholingsmateriaal
 • persoonlijk advies en ondersteuning v.w.b. nascholingen
Klik hier om u aan te melden als lid van WDH Midden Nederland >>
 
Beëindigen lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar met als uitgangspunt dat men ieder geval één volledig jaar lid moet zijn. Daarna wordt het lidmaatschap per kalenderjaar automatisch verlengd tenzij men voor 1 december van het lopende jaar opzegt. U dient een opzegging schriftelijk kenbaar te maken via info@wdhmn.nl
Let op!
De datum van aanmelding als lid geldt als datum waarop de ledenkorting in gaat voor nascholingen.
 

Toetsgroepregistratie

Alle huisartsen zijn verplicht om de bijdrage voor de accreditatie en registratie van de verplichte toetsgroepuren onderwijs te voldoen. De bijdrage bedraagt momenteel € 105,00 dan wel € 75,00 per jaar. Deze wordt geïnd door de WDHM Midden Nederland.
Bent u lid van de WDH Midden Nederland dan is deze bijdrage in de ledenbijdrage verrekend.


Database


Het is ook mogelijk om als 'niet-lid' in onze database opgenomen te worden. U ontvangt dan mailingen van nascholingen en activiteiten en de Nieuwsbrief met actuele informatie.

Arts > klik hier als u opgenomen wilt worden in onze database >>
Praktijkondersteuner of Doktersassistent >
klik hier als u opgenomen wilt worden in onze database >>


Klachtenprocedure


Als u niet tevreden bent over de Federatie WDH Midden Nederland dan kunt u een klacht indienen. Voor de klachtenprocedure - klik hier >>.
 

 
De Federatie WDH Midden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32100454.