wdh

DISCLAIMER

De auteursrechten van de inhoud van deze website behoren tot de Federatie WDH Midden Nederland.
Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud uitsluitend met schriftelijke toestemming van de Federatie WDH Midden Nederland.

Aan de gepresenteerde informatie op deze website kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen.
De Federatie WDH Midden Nederland heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens.
De Federatie WDH Midden Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar zijn.
De Federatie WDH Midden Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de Federatie op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.