wdh

 

Nieuwsbrief - januari 2018

 

Het nieuwe jaar is nog vers en we kijken daarom nog even terug op 2018; een zeer geslaagd nascholingsjaar. We blijven een groeiende vereniging bestaande uit actieve bevlogen huisartsen die zelf in groepen nascholingen voorbereiden. Steeds meer jonge collega’s sluiten zich aan. Een gezonde ontwikkeling voor ons, wij gaan mede daardoor met de tijd mee, staan open voor nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en veranderingen.

Inmiddels staat het nascholingsjaar 2019 een eind op de rit. We hebben alweer veel nascholingen voor u in de agenda opgenomen, zowel in Nederland als in het buitenland. Het afgelopen jaar zijn er interessante en goed bezochte nascholingen georganiseerd in Roemenië en Italië, die wegens succes dit jaar ook weer op de agenda staan. Nieuw is de huisartsennascholing op Curaçao, maar daarover later in deze nieuwsbrief meer. 
We hopen dit jaar nog meer nieuwe initiatieven te kunnen vertalen in mooie nascholingen. Mede daarvoor organiseren we op 15 april a.s. de bijeenkomst ‘Onder de leden?!’.

Op een mooi nascholingsjaar!

Cassandra Zwaan-Gagenel
directeur

N

Onder de leden?! op 15 april

In 2019 nodigen we voor het eerst alle leden en niet leden uit voor een bijeenkomst. 
Wat gaan we doen?
Informatie delen, kijken wat er momenteel leeft en welke behoeftes er zijn op het gebied van nascholingen. Het wordt een interactieve bijeenkomst, waarin we gaan speeddaten en een interessante spreker uitnodigen.
Voor wie is de bijeenkomst?
Zowel leden als niet leden zijn welkom.
Het is een geaccrediteerde bijeenkomst (ook als EKC nascholing). 
Voor leden is de bijeenkomst gratis.  
Wanneer?
Deze bijeenkomst is op 15 april in de avond.
Noteer het vast in de agenda! De uitnodiging volgt.

N

Nieuwe nascholingen in 2019

Eerste lijnsdag Kwetsbaar & Oud
Op 16 januari waren ca. 130 zorgverleners in de 1e lijn bij elkaar voor de nascholing ‘Kwetsbaar en Oud’. De dubbele vergrijzing vergt toenemend aandacht en tijd in de zorg.  Kwetsbare ouderen wonen, deels door eigen keuze, deels door gebrek aan alternatieven, langer thuis en zijn daardoor voor hun zorg afhankelijk van de zorgverleners in de eerste lijn.
Samenwerking en afstemming van taken tussen deze zorgverleners is essentieel. In eerste instantie kost samenwerking een investering in tijd, maar later wordt deze investering dubbel en dwars terugbetaald, niet alleen in tijd, maar ook in kwaliteit en werkplezier. 
De congrescommissie had een aantal onderwerpen uitgekozen waarbij samenwerking binnen de eerste lijn voor de zorg een duidelijke meerwaarde heeft.
De patiënt, de kwetsbare oudere, stond centraal en daarom was voor de plenaire opening Hugo Borst uitgenodigd om vanuit patiënten-perspectief de zorg te belichten.
Het was een goede, mooie, leerzame en inspirerende dag met veel positieve reacties van de deelnemers.

Curacao
Van zaterdag 23 maart tot zaterdag 30 maart is er een nascholing voor huisartsen op Curacao. Naast een mooi wetenschappelijk programma ontdekt men ook wat Curaçao te bieden heeft. 
Aan deze nascholing nemen ook Antilliaanse collega’s deel waarbij we streven naar een langdurige samenwerkingsrelatie met elkaar.

Zomerschool
Een nascholingsdag voor doktersassistenten. Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Vrouwelijke genitale verminking/meisjesbesnijdenis
- Cultuurverschillen
- Bariatrie.
Een leerzame nascholing met lunch en na afloop een BBQ.

Symposium jeugdzorg ‘Van kwetsbaar naar weerbaar’
Op dinsdag 19 maart biedt het Symposium jeugdzorg inzicht in hoe de jeugdhulp in elkaar zit, zodat kinderen sneller op de goede plek terecht komen. Tijdens een aantal "ateliers" presenteren de experts van de Bascule casuïstiek waarmee zij bij de Bascule te maken hebben; veelal met comorbiditeit. 
De onderwerpen die in de "ateliers" worden besproken zijn:
1.    Trauma- en hechtingsstoornissen 
2.    Emotionele stoornissen 
3.    Autisme 
4.    Gedragsproblemen en ADHD 
Er wordt ook gelegenheid geboden eigen casuïstiek in te brengen.

Natuurlijk zijn suggesties en ideeën voor nieuwe nascholingen altijd van harte welkom. Laat het ons weten!

Nascholingsaanbod assistenten >>
Nascholingsaanbod praktijkondersteuners >>
Nascholingsaanbod huisartsen >>

Klik hier voor de complete nascholingsagenda op de website >> 

N

Compleet nascholingsaanbod per regio

We streven ernaar om in iedere WDH-regio zowel medisch inhoudelijke en actuele onderwerpen te behandelen als ook zaken als samenwerking, teambuilding en uitwisseling huisartsen/specialisten met de regionale ziekenhuizen.
Graag zetten we e.e.a. per regio voor u onder elkaar.

WDH MN – regio Eemland (in samenwerking met MCCE)

WDH MN – regio Gooi en Vechtstreek (in samenwerking met Education4Care)

 • 27 en 28 november – duodagen (HA/POH/ASS)
 • Avondsymposia (HA)
  - 26 maart – cardiologie 
  - 16 april – urogynaecologie/MDL 
  - 21 mei – kindergeneeskunde 
  - 17 september – orthopedie
 • Op 7 februari is er een reünie van Whad’s up (de tweedaagse huisarts/specialist nascholing die in 2018 plaats vond op Terschelling. WDH Midden Nederland sponsort en steunt dit initiatief.

WDH MN – regio Utrecht

 • 5 en 14 maart – duodagen Zuid West Utrecht (HA/POH/ASS)>>
 • 10 en 11 april – duodagen Noord West Utrecht (HA/POH/ASS) – Save the date
 • In voorbereiding is een 2-daagse nascholing voor huisarts/specialist gericht op samenwerken en teambuilding.

N

PAM

Bedankt Louwrens Boomsma
Eind 2018 hebben we afscheid genomen van Louwrens Boomsma.
Louwrens heeft zich vanaf 2011 zich ingezet als PAM voor de WDH Midden Nederland.
Hij heeft de PAM-functie met enthousiasme en kundigheid uitgeoefend, maar gaat nu binnenkort van zijn welverdiende pensioen genieten.

De nieuwe PAM stelt zich voor ….
Mijn naam is Saskia ten Berge en ik ben huisarts in Soest. 
Samen met mijn duo-maatje Dorry van Kranenburg deel ik een praktijk, binnen een maatschap met 5 huisartsen in Medisch Centrum Overhees.
Naast mijn werk als huisarts ben ik al vele jaren betrokken bij het maken en geven van onderwijs aan huisartsen en aan co-assistenten. 
Ik maak deel uit van de Denktank van de WDHMN, waarin we met elkaar brainstormen over onderwerpen voor nascholingen, en die vervolgens uitwerken zodat er een nieuwe cursus georganiseerd kan worden.
Per 1 januari zal ik de functie van Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM) overnemen van Louwrens Boomsma.
Dan zal ik me ook gaan bezighouden met de inhoudelijke toetsing van nascholingen en toetsgroep bijeenkomsten.
Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging en zie uit naar de samenwerking met iedereen.
Mocht je ideeën hebben voor een leuke nascholing, of vragen hebben over de accreditatie, stuur dan een mailtje naar pam@wdhmn.nl

N

Ledenzaken

Ledenbijdrage
De ledenbijdrage in 2019 blijft ongewijzigd t.o.v. 2018. 
Het lidmaatschap is inclusief de bijdrage voor accreditatie en registratie verplichte toetsgroepuren onderwijs (ad € 105,00). 

Speciaal tarief 

De WDH hanteert een speciaal tarief voor HIDHA’s, waarnemers en huisartsen die in de laatste registratieperiode zitten (5 jaar voor pensioen). De ledenbijdrage voor deze is € 225,00 (inclusief PAM/registratie bijdrage).

Korting op nascholingen
Als lid van de WDH Midden Nederland ontvangt u 20% korting op alle nascholingen georganiseerd door de eigen Regio en/of Midden Nederland (tenzij anders vermeld bij een specifieke nascholing). Lid worden >>

Meer informatie over de ledenbijdrage vindt u op onze website >>

 

Nieuwsbrief archief

Nieuwsbrief juli 2018 >>
Nieuwsbrief november 2017 >>
Nieuwsbrief juli 2017 >>