wdh

WDH Eemland


Wat is de WDH  Eemland

De WDH Eemland heeft als doelstelling het organiseren en ondersteunen van geaccrediteerde nascholing voor alle huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten in haar regio. Het beleid is er op gericht om in de regio te komen tot een ruim, gevarieerd en in een behoefte voorziend nascholingsaanbod. 
De WDH maakt deel uit van de Federatie WDH Midden Nederland.


Wie vormen de WDH 

De WDH heeft een kerngroep bestaande uit vier huisartsen. De kerngroep wordt geadviseerd en ondersteund door een medisch coördinator en een coördinator deskundigheidsbevordering. Daarnaast functioneert het  WDH foruem dat gevormd wordt door vertegenwoordigers en EKC-en van elke HAGRO/Toetsgroep in de regio.


Wat doet de WDH 

De WDH organiseert nascholingsprogramma's. De organisatie van cursussen geschiedt door subcommissies, bestaande uit huisartsen, met ondersteuning van de coördinator deskundigheidsbevordering en indien nodig de medisch coördinator of leden uit de kerngroep.  De WDH verzorgt driemaal per jaar de uitgave van de WDH Berichten. In dit blad zijn onder meer opgenomen aankondigingen en verslagen van cursussen, interviews, kennismakingsrubriek met nieuw gevestigde huisartsen en specialisten. Ook is er een nascholingsagenda en een overzicht van beschikbaar nascholingsmateriaal. 
De WDH verleent medewerking aan het Wie-is-Wie-boek.


Kwaliteitscommissie 'Denktank - De frisse Eemlandse wind'

Lees verder...


Wie-is-Wie in Eemland

Klik hier