wdh

Toetsgroepen


Wat is een toetsgroep?


Een toetsgroep is een vorm van nascholing waarbij men in kleine groepen (gemiddeld 6 tot 8 personen) regelmatig bij elkaar komt.
Er zijn verschillende vormen van toetsgroepen, te weten:

 • FTO (Farmacotherapie-overleg)
 • DTO (Diagnostisch Toetsoverleg)
 • Intervisie
 • Supervisie
 • Balint
 • Patzgroep
 • Spiegelbijeenkomsten

FTO: Overleg tussen huisartsen en apothekers, waarbij men o.a. kijkt naar voorschrijfgedrag, indicaties, spiegelinformatie bespreekt enz.
DTO: Bespreken van aanvragen van aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld via de klinisch chemicus of radiodiagnostiek. 
Intervisie: Het in een kleine groep bespreken van onderwerpen vanuit persoonlijk functioneren.
Supervisie: Supervisie is een gestructureerde vorm van begeleiding door een supervisor die geregistreerd is bij het NHG en kan zowel individueel als met een klein groepje.
Balint: Intervisie volgens de Balintmethode.
Patzgroep: Een toetsgroep gericht op palliatieve zorg.
Spiegelbijeenkomsten: Spiegelinformatie wordt gebruikt in alle bovenstaande toetsgroepen, maar kan een op zichzelf staande toetsgroep zijn.

Andere vormen van scholingen zijn niet als toetsgroep aan te merken.Accreditatie van een toetsgroep


Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet de toetsgroep aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • men komt minimaal 2 per jaar bij elkaar
 • de groep heeft min of meer dezelfde samenstelling met een minimum aantal van 3 personen
 • de groep wordt begeleid door een EKC
 • er moet van tevoren een jaarplan zijn aangevraagd door een EKC
 • de EKC is verantwoordelijk voor de verslagen en presentielijsten
Let op! Geen EKC betekent geen accreditatie.


Kosten accreditatie toetsgroep


Wanneer de EKC uw aanwezigheid bij een of meerdere bijeenkomsten in GAIA invoert ontvangt u de accreditatiepunten voor deelname. De kosten voor accreditatie voor toetsgroepen zijn voor leden van de WDH-MN, HUS en Medicamus bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor de verwerking door de WDH Midden Nederland voor niet leden zijn de kosten € 79,50 (per 2023). Let op! Dit bedrag is ongeacht het aantal toetsgroepbijeenkomsten dat iemand per jaar volgt. De factuur voor de toetsgroepen ontvangt u automatisch na het eerste kwartaal van het nieuwe jaar over het voorgaande jaar.Hoe vind ik een toetsgroep?


De WDH-MN kan voor u bemiddelen bij het organiseren van en het zoeken naar een toetsgroep. De WDH-MN biedt bijvoorbeeld DTO-programma's aan en kan ook bemiddelen bij het zoeken naar een Intervisiegroep.
Hiervoor kunt u contact opnemen met info@wdhmn.nlNascholingsmateriaal voor toetsgroepen


NHG Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Een overzicht van beschikbaar NHG-onderwijsmateriaal vindt u via deze link:
Toetsgroepmaterialen huisartsen >>


FTO-materiaal

Een overzicht van beschikbaar FTO-materiaal aangeboden door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik vindt u via deze link:
Overzicht FTO-materiaal >>