wdh

Wat is een toetsgroep?

Een toetsgroep is een vorm van nascholing waarbij men in kleine groepen (gemiddeld 6 tot 8 personen) regelmatig bij elkaar komt.
Er zijn verschillende vormen van toetsgroepen, te weten:

 • FTO (Farmacotherapie-overleg)
 • DTO (Diagnostisch Toetsoverleg)
 • Intervisie
 • Supervisie
 • Balint
 • Patzgroep
 • Spiegelbijeenkomsten

FTO: Overleg tussen huisartsen en apothekers, waarbij men o.a. kijkt naar voorschrijfgedrag, indicaties, spiegelinformatie bespreekt enz.
DTO: Bespreken van aanvragen van aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld via de klinisch chemicus of radiodiagnostiek. 
Intervisie: Het in een kleine groep bespreken van onderwerpen vanuit persoonlijk functioneren.
Supervisie: Supervisie is een gestructureerde vorm van begeleiding door een supervisor die geregistreerd is bij het NHG en kan zowel individueel als met een klein groepje.
Balint: Intervisie volgens de Balintmethode.
Patzgroep: Een toetsgroep gericht op palliatieve zorg.
Spiegelbijeenkomsten: Spiegelinformatie wordt gebruikt in alle bovenstaande toetsgroepen, maar kan een op zichzelf staande toetsgroep zijn.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet de toetsgroep aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • men komt minimaal 2 per jaar bij elkaar
 • de groep heeft min of meer dezelfde samenstelling met een minimum aantal van 3 personen
 • de groep wordt begeleid door een EKC'er
 • er moet van tevoren een jaarplan zijn aangevraagd
 • de EKC'er is verantwoordelijk voor verslagen en presentielijsten

Let op! Geen EKC'er betekent geen accreditatie.
Andere vormen van scholingen zijn niet als toetsgroep aan te merken.

Wanneer de EKC'er u op een jaarplan dan wel presentielijst vermeld ontvangt u de accreditatiepunten voor deelname. De kosten voor accreditatie voor toetsgroepen zijn voor leden van de WDH-MN, HUS en Medicamus bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor de verwerking door de WDH Midden Nederland voor niet leden zijn de kosten € 75,00 of € 105,00.

De WDH-MN kan voor u bemiddelen bij het organiseren van en het zoeken naar een toetsgroep. De WDH-MN biedt bijvoorbeeld DTO-programma's aan en kan bemiddelen bij het zoeken naar een Intervisiegroep.
Hiervoor kunt u contact opennemen met gaia@wdhmn.nl

 

Nascholingsmateriaal voor toetsgroepen vindt u onder :

"Nascholingsmateriaal" EKC-Toetsgroepen >>
Aanmelden database i.v.m. toetsgroep >>