wdh

Wat is een toetsgroep?

Een toetsgroep is een vorm van nascholing waarbij men in kleine groepen (gemiddeld 6 tot 8 personen) regelmatig bij elkaar komt.
Er zijn verschillende vormen van toetsgroepen, te weten:

 • FTO (Farmacotherapie-overleg)
 • DTO (Diagnostisch Toetsoverleg)
 • Intervisie
 • Supervisie
 • Balint
 • Patzgroep
 • Spiegelbijeenkomsten

FTO: Overleg tussen huisartsen en apothekers, waarbij men o.a. kijkt naar voorschrijfgedrag, indicaties, spiegelinformatie bespreekt enz.
DTO: Bespreken van aanvragen van aanvullende diagnostiek bijvoorbeeld via de klinisch chemicus of radiodiagnostiek. 
Intervisie: Het in een kleine groep bespreken van onderwerpen vanuit persoonlijk functioneren.
Supervisie: Supervisie is een gestructureerde vorm van begeleiding door een supervisor die geregistreerd is bij het NHG en kan zowel individueel als met een klein groepje.
Balint: Intervisie volgens de Balintmethode.
Patzgroep: Een toetsgroep gericht op palliatieve zorg.
Spiegelbijeenkomsten: Spiegelinformatie wordt gebruikt in alle bovenstaande toetsgroepen, maar kan een op zichzelf staande toetsgroep zijn.

Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet de toetsgroep aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • men komt minimaal 2 per jaar bij elkaar
 • de groep heeft min of meer dezelfde samenstelling met een minimum aantal van 3 personen
 • de groep wordt begeleid door een EKC'er
 • er moet van tevoren een jaarplan zijn aangevraagd
 • de EKC'er is verantwoordelijk voor verslagen en presentielijsten

Let op! Geen EKC'er betekent geen accreditatie.
Andere vormen van scholingen zijn niet als toetsgroep aan te merken.

De kosten voor accreditatie voor toetsgroepen zijn voor leden van de WDH-MN, HUS en Medicamus bij het lidmaatschap inbegrepen.
Voor niet leden zijn hier kosten aan verbonden.

De WDH-MN kan voor u bemiddelen bij het organiseren van en het zoeken naar een toetsgroep. De WDH-MN biedt bijvoorbeeld DTO-programma's aan en kan bemiddelen bij het zoeken naar een Intervisiegroep.
Hiervoor kunt u contact opennemen met gaia@wdhmn.nl

 

Nascholingsmateriaal voor toetsgroepen vindt u onder :

"Nascholingsmateriaal" EKC-Toetsgroepen >>
Aanmelden database i.v.m. toetsgroep >>