wdh

 

Het WDH-buro

Wie vormen het WDH-buro?

Cassandra Zwaan - Gagenel, huisarts
Medisch directeur 
e-mail 


werkdagen: dinsdag en vrijdag

Saskia ten Berge, huisarts     
PAM/Medisch coordinator  
e-mail


werkdag : donderdag

 Mariëlle Brons
 Coördinator nascholingen en projecten
 e-mail

werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag


Sandra Veenendaal-Pot
Back Office medewerker
 e-mail


werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

Renée Boerma
Coordinator nascholingen en projecten
e-mail


werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

 

Wat doet het WDH-buro?

Nascholingen

 • Uitgave van een gezamenlijke nascholingsagenda.
 • Adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van cursussen en kwaliteitsprojecten.
 • Logistieke ondersteuning en begeleiding van cursussen en kwaliteitsprojecten.

Kwaliteit

 • Implementeren van kwaliteitseisen die door de beroepsgroep zijn gesteld aan cursussen en kwaliteitsprojecten.
 • Samen met onze Federatiepartners initiatieven nemen voor kwaliteitsverbetering in de regio Midden Nederland.

Verplichte toetsgroepuren onderwijs

 • Accreditatie en registratie verplichte toetsgroepuren onderwijs (PAM)

Instellingsaccreditatie voor:

 • Huisartsen
 • Specialisten ouderengeneeskunde
 • Specialisten (in samenwerking met huisartsen)
 • POH (in aanvraag)
 • Doktersassistenten

Algemeen

 • Schakel tussen de Federatiepartners, de LHV, Kring Midden Nederland, LINKH, NHG, Zorggroepen, Huisartsenposten, MCC’s, ziekenhuiscommissies en externe cursusaanbieders.
 • Beheren van een actuele database in de regio (WDHIS).
 • Beheren nascholingsmateriaal.
 • Financieel beheer en administratieve ondersteuning.