wdh

Procedure GAIA WDH

 

Om een beroep te kunnen doen op de instellingsaccreditering van de Federatie WDH Midden Nederland dienen de volgende regels te worden nageleefd.

  • De cursus wordt georganiseerd door een der aangesloten WDH-en of door derden met medewerking van een van de huisartsen van de WDH-kerngroepen cq. WDH-federatiebestuur.
  • De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de uitvoeringsdatum worden ingediend via het GAIA aanvraagformulier.
  • De aanvraag wordt digitaal ingediend middels onderstaand "Aanvraagformulier accreditatie nascholing".
  • De aanvraag wordt beoordeeld door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM).
  • Voor cursussen, die door derden worden georganiseerd wordt € 395,- accreditatiekosten in rekening gebracht (geldig een jaar).
  • De organisatie die de cursus aanbiedt draagt er zorg voor dat een getekende presentielijst uiterlijk 2 weken na de cursus ingestuurd is naar gaia@wdhmn.nl

Onderstaand de formulieren:


 

Aanvraagformulier accreditatie nascholing Huisartsen (GAIA) >>

Aanvraagformulier ter verkrijging van accreditatie voor een nascholing die voldoet aan de eisen van de instellingsaccreditering Federatie WDH Midden Nederland afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.


 

Aanvraagformulier accreditatie nascholing Assistentes >>

Aanvraagformulier ter verkrijging van accreditatie voor een nascholing Assistenten.


 

Aanvraagformulieren accreditatie nascholing Praktijkondersteuners >>

Aanvraagformulieren ter verkrijging van accreditatie voor een nascholing Praktijkondersteuners (POH).Tarievenlijst september 2019 tot september 2020

 

aanvraag accreditering Huisartsen € 395,00
aanvraag accreditering NVvPO € 150,00
aanvraag accreditering V&VN € 250,00
aanvraag accreditering V&VN en NVvPO € 375,00
aanvraag accreditering NVDA € 195,00

 Alle bedragen zijn exclusief BTW