wdh

 

Procedure accreditering

 

De registratie van accreditatiepunten verloopt via GAIA, het geautomatiseerde systeem voor accreditatie, dat door de KNMG ontwikkeld is voor alle wetenschappelijke verenigingen van artsen in Nederland.

De cursussen georganiseerd door de WDH zullen door het WDH-Buro worden ingebracht in het GAIA systeem en de namen van de deelnemers zullen na de cursus worden ingevoerd in dit systeem. Zo worden de accreditatiepunten automatisch bijgeschreven in het persoonlijk dossier van elke individuele huisarts.

De bijeenkomsten van kleine groepen (FTO-groepen, toetsgroepen, intervisiegroepen, balintgroepen e.d.) dienen door de EKC van de betreffende groep in het GAIA systeem te worden ingevoerd.

Een EKC is een Erkend Kwaliteitsconsulent, die de opleiding daartoe heeft gevolgd en geregistreerd staat in het register van het CHBB (College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).

Voor gedetailleerde informatie zie de website van het CHBB >>

 

 

 

Procedure GAIA WDH

 

Om een beroep te kunnen doen op de instellingsaccreditering van de Federatie WDH Midden Nederland dienen de volgende regels te worden nageleefd.

  • De cursus wordt georganiseerd door een der aangesloten WDH-en of door derden met medewerking van een lid van de WDH Midden Nederland.
  • De aanvraag moet minimaal 2 maanden voor de uitvoeringsdatum worden ingediend via het GAIA aanvraagformulier.
  • De aanvraag wordt digitaal ingediend middels een aanvraagformulier. Zie de link hieronder.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door de Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM).
  • Voor cursussen die door derden worden georganiseerd worden accreditatiekosten in rekening gebracht (geldigheid is één jaar). Zie link hieronder.
  • De organisatie die de cursus aanbiedt draagt er zorg voor dat een getekende presentielijst uiterlijk 2 weken na de cursus ingestuurd is naar gaia@wdhmn.nl. Graag ontvangen we de lijst in een excelbestand en in PDF inclusief handtekeningen.

 

Klik hier voor de aanvraagformulieren en tarieven >>