wdh

Informatie voor Erkende Kwaliteits Consulenten


Algemeen

Termen die regelmatig in notities en nascholingen terugkomen:

  • InstellingsAccreditering (IA)
  • Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM)
  • Erkende Kwaliteits Consulent (EKC)
  • Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA)

Instellingsaccreditering

De Federatie WDH Midden Nederland heeft instellingsaccreditering (IA) voor nascholingen en projecten. De IA is afgeven door het College voor Accreditering Huisartsen van de KNMG. Dat betekent dat alle nascholingen die op federatieniveau dan wel door de federatiepartners worden ontwikkeld en uitgevoerd per definitie geaccrediteerd zijn, mits zij aan de daartoe geldende regels voldoen. Voor het aanvragen of aanbieden van nascholingen - klik hier >>

Klinische middagen, ziekenhuisnascholingen e.d. komen alleen in aanmerking voor accreditatie als zij mede worden georganiseerd door huisartsen uit een WDH en in het programma van de betreffende WDH zijn opgenomen. Programma's aangeboden door derden, waar geen huisartseninbreng is geweest, of die niet door de WDH zijn geïnitieerd, vallen niet onder de Instellingsaccreditering van de Federatie. Deze kunnen het beste rechtstreeks worden aangeboden bij het College Voor Accreditering Huisartsen.

Perifeer Accrediterings Medewerker (PAM)

De PAM wordt in de regio aangesteld op voordracht van een IA houder; in onze regio dus op voordracht van de Federatie. De PAM is bevoegd bijeenkomsten te accrediteren van groepen alsmede verzoeken van de federatie voor nascholingen van derden en bewaakt de kwaliteit van de nascholingen. Landelijk zijn er ongeveer 25 PAM-men, die ook voldoen aan een kwaliteitscyclus ( zie hiervoor de site van LINKH, www.linkh.nl).

Erkende Kwaliteits Consulenten (EKC)

Sinds 2007 is het hebben van een Erkende Kwaliteits Consulent (EKC) een voorwaarde voor accreditatie van toetsgroepen. De EKC is voorwaarden scheppend, en zorgt voor kwaliteit. De PAM toetst, fungeert als coach en is bevoegd de bijeenkomsten te accrediteren. Alle toetsgroepen moeten minimaal 1 CHBB geregistreerde EKC hebben.

Huisartsen die deelnemen aan een toetsgroep zonder CHBB-geregistreerde EKC lopen het risico dat er geen toetsgroeppunten worden bijgeschreven in hun persoonlijk dossier.

Download hier de EKC handleiding van de KNMG >>

(Toets)groepen

Toetsgroepen zijn groepen huisartsen met een min of meer vaste samenstelling (minimaal 3 huisartsen) die in een jaarplan een aantal data en onderwerpen door de EKC aanbieden in GAIA aan de PAM.
De deelnemers worden geregistreerd in GAIA.
De EKC is verantwoordelijk voor de kwaliteit en verslaglegging alsmede voor de registratie in GAIA.
Beoordeling en accreditatie vindt plaats door de PAM.


Nieuwsbrieven

Download hier de nieuwsbrief EKC augustus 2022 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC februari 2021 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC december 2020 >>
Download hier de nieuwsbrief EKC juli 2020 >>