wdh

EKC

Wat is een EKC?

Een Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) is een huisarts die de nascholing in toetsgroepen coördineert en die de toetsgroep ondersteunt.
Voor meer informatie over de taken van de EKC, de opleiding en de herregistratie-eisen verwijzen wij u graag naar de website van de NHG >>.       

Aanvragen van accreditatie toetsgroep door EKC

De EKC stelt een jaarplan op en vraagt de accreditatie aan in GAIA.
Daarbij moet rekening gehouden worden met de volgende punten:

  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan.
  • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
  • De accreditatie kan uitsluitend verzorgd worden voor huisartsen en in het geval van een FTO ook voor apothekers.

Een format voor een jaarplan vindt u hier>>

Invoeren presenties en verslagen door EKC

Bij voorkeur z.s.m. na afloop van elke bijeenkomst voert de EKC de presenties en de verslagen in het GAIA in. Wanneer deze zijn ingevoerd ontvangen de deelnemers de betreffende accreditatiepunten.

Verslag

Hieronder treft u een link aan naar een Word-document wat u in kunt vullen en opslaan op uw eigen computer om vervolgens te uploaden in het GAIA/PE-online.
Verslag >>

Presentielijst

Hieronder treft u een link aan naar een Word-document wat u in kunt vullen en opslaan op uw eigen computer om vervolgens te uploaden in het GAIA/PE-online.
Presentielijst >>


Handleidingen GAIA

Handleiding EKC (KNMG):
Klik hier >>

Uitgebreide handleiding GAIA:
Klik hier >>

Verkorte handleiding voor het invoeren van een jaarplan:
Klik hier >>

Een tutorial voor EKC vindt u op de website van de HUS
Klik hier >>

Kosten accreditatie

Wanneer de EKC'er een deelnemer aan een toetsgroep op een presentielijst vermeld ontvangt de deelnemer accreditatiepunten voor deelname. De kosten voor accreditatie voor toetsgroepen zijn voor leden van de WDH-MN, HUS en Medicamus bij het lidmaatschap inbegrepen. Voor de verwerking door de WDH Midden Nederland voor niet leden zijn de kosten € 79,50 (prijs per 01-01-2023). Let op! Dit bedrag is ongeacht het aantal toetsgroepbijeenkomsten dat iemand per jaar volgt.

PAM

De Perifieer Accreditatie Medewerker (PAM) beoordeelt de plannen en de verslagen van de EKC en de toetsgroep en coacht de EKC. De PAM voor Midden Nederland is Saskia ten Berge. Zij is te bereiken via PAM@wdhmn.nl. Vragen over lopende toetsgroepen graag bij voorkeur stellen via vraag/antwoord functie in GAIA bij het betreffende jaarplan.

Herregistratie EKC


Nascholing

Als u zich als EKC wil laten herregistreren moet u in 5 jaar 20 uur relevante nascholing hebben gevolgd. Hierbij gaat het om alle nascholingen die u kunt gebruiken voor uw functie als EKC. Deze 20 uur kunt u uiteraard ook gebruiken voor uw herregistratie als huisarts.
De WDH Midden Nederland biedt ook regelmatig specifieke EKC nascholingen aan. Daarnaast worden ook meerdaagse nascholingen aangeboden waarin ook EKC onderwerpen zijn opgenomen.

Ervaring

Een EKC wordt geacht na 5 jaar 40 uur als EKC gewerkt te hebben. Het is verstandig alle geïnvesteerde tijd voor coördinatie en uitvoering van de taken te noteren. Het CHBB zal voor beëindiging van de eerste 5 jaar om een urenstaat kunnen vragen om te toetsen of er voldoende tijd en scholing is besteed aan het EKC-schap.

Veel gestelde vragen over het EKC schap


Via de NHG is een document beschikbaar met veel gestelde vragen over het EKC schap.
Klik hier >>