wdh

WDH Zuid West Utrecht

VISIE
De WDH Zuid West Utrecht verzorgt, inhoudsonafhankelijk van de farmaceutische industrie, nascholingen voor huisartsen in de regio. Het initiatief van de nascholingen komt uit de eigen gelederen en beoogt, naast het ontmoeten van collegae, de samenwerking te bevorderen met de regionale zorgverleners.

MISSIE
Wij willen de huisartsen in de regio gevarieerde nascholingen aanbieden, die de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg ten goede komt.

ACTIVITEITEN
- duodagen
Jaarlijks organiseren wij voor circa 100 huisartsen en hun assistente(s) de duodagen. Deze dagen vinden plaats in de maand maart/april en worden gehouden in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Voor deelname aan de duodagen wordt een bijdrage gevraagd.

- bedside teaching
Circa vijf keer per jaar worden in het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein bedsideteachings georganiseerd. Deze kleinschalige nascholingen kunnen gevolgd worden door maximaal 12 personen. Voor het volgen van deze bedsideteachings worden geen kosten in rekening gebracht. De uitnodiging wordt per e-mail verstuurd door het secretariaat.

- MCC St. Antonius/Mesos
Wij organiseren twee keer per jaar, in samenwerking met het Medisch Coördinatie Centrum Antonius / Mesos, contactavonden. Alle huisartsen ontvangen de (papieren) uitnodiging rechtstreeks van het MCC.

DIVERSEN
Derden kunnen via het secretariaat verzoeken bij de leden van de werkgroep indienen voor het (mede) organiseren van nascholingen. Alle huisartsen behorende tot de regio, kunnen door de werkgroepleden gevraagd worden om nascholingen te helpen organiseren. Huisartsen die lid willen worden van onze dynamische werkgroep zijn meer dan welkom.

LEDEN VAN DE KWALITEITSCOMMISSIE
Paul Weisscher
Christel Veldboer
Ilse Boas- Jansen
Anja Hogendoorn
Victoria Jongkamp
Margan Essed

SECRETARIAAT
Het secretariaat wordt gevoerd op het Buro van de Federatie WDH Midden Nederland.
E-mail: info@wdhmn.nl