wdh

De Federatie WDH Midden Nederland

 

De Federatie WDH Midden Nederland wordt gevormd door


de regio's Eemland, Gooi en Vechtstreek, Utrecht Stad en Zuid West Utrecht en de partners regio Noord West Utrecht en regio Zuid Oost Utrecht.

Organisatie


De Federatie WDH Midden Nederland is een vereniging met individuele leden, (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, doktersassistenten en praktijkondersteuners (somatiek/GGZ)).
Per regio is er een kerngroep bestaande uit huisartsen die zich inzetten voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitsverbetering van huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Leden van deze kerngroepen maken deel uit van de federatieraad, het hoogste orgaan van de federatie. Daarnaast kent de federatie een dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden. De federatie heeft een eigen adviserend, ondersteunend en uitvoerend bureau: Het WDH-Buro.

Doelstelling van de Federatie


Het vormgeven van een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Midden Nederland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio. Hiertoe ontwikkelt en organiseert de federatie programma's voor nascholingen en toetsing.

De federatie beschikt met betrekking tot haar kerntaak, de ontwikkeling van nascholingen, over de instellingsaccreditering afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster1 (ABC1) van de KNMG.

Wilt u inzage in de jaarverslagen stuurt u dan een mail aan info@wdhmn.nl.