wdh

EKC-functieomschrijving

 

Verantwoordelijkheden en taken van de EKC

De verantwoordelijkheden van de EKC zijn:

  • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep.
  • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteits-bevorderende activiteiten in de groep.
  • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
  • Als EKC ingeschreven staan in het CHBB-register.

De EKC heeft als taken:

  • Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen Hagro’s of andere samenwerkingsverbanden.
  • Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan.
  • Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen.
  • Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep.
  • Het registreren van nascholing in GAIA.
  • Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM.
  • Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
  • Het intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling.
  • Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten.

Klik hier voor uitgebreide informatie op de website van LINKH >>.

Klik hier voor het CHBB-register Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) >>