wdh

EKC-functieomschrijving

 

Verantwoordelijkheden en taken van de EKC

De verantwoordelijkheden van de EKC zijn:

 • Het bevorderen van het kwaliteitsbeleid binnen de eigen groep.
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van de kwaliteits-bevorderende activiteiten in de groep.
 • Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden door middel van EKC-nascholingen.
 • Als EKC ingeschreven staan in het CHBB-register.

De EKC heeft als taken:

 • Het initiëren en coördineren van de nascholing binnen Hagro’s of andere samenwerkingsverbanden.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van een jaarplan.
 • Het samen met de toetsgroep opzetten van kwaliteitsverbeteringsplannen.
 • Het bewaken van de kwaliteit van de nascholing in de huisartsengroep.
 • Het registreren van nascholing in GAIA.
 • Het verslagleggen over inhoud en afspraken aan de PAM.
 • Het adviseren van huisartsen die deelnemen aan de toetsgroep over praktijkaccreditering.
 • Het intermediair zijn tussen de groep en IA-instelling.
 • Het archiveren van verslagen en aanwezigheidslijsten.

Meer informatie vindt u op de website van LINKH.

Klik hier voor het CHBB-register Erkend Kwaliteitsconsulent (EKC) >>