wdh

Procedure voor het invoeren van toetsgroepbijeenkomsten in GAIA

Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen, FTO-groepen, DTO-groepen, nascholing in de hagro, intervisiegroepen etc.

  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan.
  • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
  • Wanneer tijdens het jaar veranderingen optreden in de samenstelling van de groep kunt u leden toevoegen of afmelden. I.v.m. de facturatie verzoeken wij u dit ook door te geven aan gaia@wdhmn.nl .
  • De accreditatie kan uitsluitend verzorgd worden voor huisartsen.

Invoeren GAIA door EKC

U kunt als EKC de aanvraag zelf invoeren in GAIA volgens de stappen die u tijdens de EKC-cursus heeft geleerd. 
Zie eventueel https://www.pe-online.org/proforg/19/GAIAHandleidingaanbiederV033juni2020def.pdf voor de instructies.​
Een verkorte handleiding voor het invoeren van een jaarplan vindt u hier >>
De format voor het jaarplan vindt u hier>>
Voor de verwerking door de WDH Midden Nederland zijn de kosten € 75,00 per persoon per jaar voor niet-leden van de WDH MN, HUS of Medicamus.

Invoeren GAIA door WDH-buro

In dringende en uitzonderlijke gevallen kunt de invoer ook door het WDH-buro laten verzorgen. 
Als u hier gebruik van wilt maken dan kunt u contact opnemen met gaia@wdhmn.nl
Hiervoor zijn de kosten € 105,00 per persoon per jaar voor niet-leden van de WDH MN, HUS of Medicamus.


Formulieren en presentielijst

Jaarplan toetsgroep formulier digitale versie >>
Het jaarplan vult u in via bovenvermelde link. Het ingevulde jaarplan ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres van de EKC'er, waarna u het vervolgens kunt opslaan op uw computer en kunt uploaden in GAIA/PE-online.
Op basis van vermelding op een jaarplan ontvangen deelnemers een factuur voor de werkzaamheden die de PAM en het WDH-Buro verrichten.
Let op! Vermeld op een jaarplan altijd wanneer een deelnemer geen accreditatiepunten wil ontvangen, zodat die persoon ook geen factuur ontvangt voor verwerking.
Leden van de van de WDH Midden Nederland, de HUS of Medicamus ontvangen geen factuur.
 
Verslag formulier digitale versie >>
Het verslag vult u in via de hierboven vermelde link. Het ingevulde verslag ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres van de EKC'er, waarna u het vervolgens kunt opslaan op uw computer en kunt uploaden in GAIA/PE-online.

Presentielijst >>
De te downloaden presentielijst via de hierboven vermeld link is een Word-document die u in kunt vullen en opslaan op uw computer en kunt uploaden in GAIA/PE-online.

Voor eventuele vragen kunt u een e-mailbericht sturen aan gaia@wdhmn.nl