wdh

Procedure voor het invoeren van toetsgroepbijeenkomsten in GAIA

Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen, FTO-groepen, DTO-groepen, nascholing in de hagro, intervisiegroepen etc.

  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan.
  • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
  • Wanneer tijdens het jaar veranderingen optreden in de samenstelling van de groep kunt u leden toevoegen of afmelden.
  • De accreditatie kan uitsluitend verzorgd worden voor huisartsen.

Invoeren GAIA door EKC

U kunt als EKC de aanvraag zelf invoeren in GAIA volgens de stappen die u tijdens de EKC-cursus heeft geleerd. 
Zie eventueel https://www.pe-online.org/proforg/19/GAIAHandleidingaanbiederV033juni2020def.pdf voor de instructies.​
Een verkorte handleiding voor het invoeren van een jaarplan vindt u hier >>
De format voor het jaarplan vindt u hier>>
Hiervoor zijn de kosten € 75,00 per persoon per jaar voor niet-leden van de WDH MN, HUS of Medicamus.

Invoeren GAIA door WDH-buro

In dringende en uitzonderlijke gevallen kunt de invoer ook door het WDH-buro laten verzorgen. 
Als u hier gebruik van wilt maken dan kunt u contact opnemen met gaia@wdhmn.nl
Hiervoor zijn de kosten € 105,00 per persoon per jaar voor niet-leden van de WDH MN, HUS of Medicamus.


Formulieren en presentielijst

Jaarplan toetsgroep formulier digitale versie >>
Het jaarplan vult u in via bovenvermelde link. Het ingevulde jaarplan ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres van de EKC'er, waarna u het vervolgens kunt opslaan op uw computer en kunt uploaden in GAIA/PE-online.
 
Verslag formulier digitale versie >>
Het verslag vult u in via de hierboven vermelde link. Het ingevulde verslag ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres van de EKC'er, waarna u het vervolgens kunt opslaan op uw computer en kunt uploaden in GAIA/PE-online.

Presentielijst >>
De te downloaden presentielijst via de hierboven vermeld link is een Word-document die u in kunt vullen en opslaan op uw computer en kunt uploaden in GAIA/PE-online.

Voor eventuele vragen kunt u een e-mailbericht sturen aan gaia@wdhmn.nl