wdh

Procedure voor het invoeren van kleine groepsbijeenkomsten in GAIA voor EKC-en

 

  • Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen, FTO-groepen, DTO-groepen, nascholing in de hagro, intervisiegroepen etc.
  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan.
  • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
  • Wanneer tijdens het jaar veranderingen optreden in de samenstelling van de groep kunt u leden toevoegen of afmelden.
  • De accreditatie kan uitsluitend verzorgd worden voor huisartsen.

U kunt de aanvraag zelf invoeren in GAIA volgens de stappen die u tijdens de EKC-cursus heeft geleerd.
Voor de leden van de WDH MN, HUS en Medicamus bestaat de mogelijkheid om dit kostenloos door het WDH-Buro uit te laten voeren.
Als u hier gebruik van wilt maken dan gaat dat als volgt:

  1. Vul het digitale ‘jaarplan toetsgroep formulier’ in of download het jaarplan als worddocument. U vult het jaarplan in en de samenstelling van de groep en verzendt de word versie als bijlage aan gaia@wdhmn.nl.
  2. Na afloop van elke bijeenkomst vult u het digitale ‘verslag formulier’ in of het te downloaden verslag formulier en verzendt de word versie als bijlage naar gaia@wdhmn.nl. Wanneer u een eigen verslag heeft kunt u dit onder vermelding van de naam van de groep als bijlage meesturen.
  3. U geeft in de presentielijst aan welke deelnemers aanwezig waren, print het formulier uit en laat dit voorzien van handtekeningen en bignummers. De presentielijst kunt u scannen en mailen aan het WDH-buro via gaia@wdhmn.nl.

Het secretariaat van het WDH-buro verzorgt verder de invoer in GAIA en de gegevens worden op naam van elke deelnemer in diens persoonlijke dossier bijgeschreven.

Let op! Voor niet-leden van de WDH-MN zijn er wel kosten verbonden aan de accreditatie.

Jaarplan toetsgroep formulier digitale versie >>
 
Verslag formulier digitale versie >>

Presentielijst >>
 
Voor eventuele vragen kunt u een e-mailbericht sturen aan gaia@wdhmn.nl