wdh

Procedure voor het invoeren van toetsgroepbijeenkomsten in GAIA

Het betreft groepen die in min of meer vaste samenstelling bijeenkomen zoals toetsgroepen, FTO-groepen, DTO-groepen, nascholing in de hagro, intervisiegroepen etc.

  • In deze aanvraag kunnen alleen bijeenkomsten van een vaste tijdsduur worden opgenomen. Indien er meerdere bijeenkomsten door dezelfde groep worden belegd met verschillende tijdsduur, moeten ook meerdere aparte aanvragen worden gedaan.
  • De aanvraag heeft betrekking op één kalenderjaar.
  • Wanneer tijdens het jaar veranderingen optreden in de samenstelling van de groep kunt u leden toevoegen of afmelden.
  • De accreditatie kan uitsluitend verzorgd worden voor huisartsen.

Invoeren GAIA door EKC

U kunt als EKC de aanvraag zelf invoeren in GAIA volgens de stappen die u tijdens de EKC-cursus heeft geleerd. 
Zie eventueel https://www.wdhmn.nl/wdhmn/uploads/handleidingekcv04september2017def.pdf voor de instructies.​
Hiervoor zijn de kosten € 75,00 per persoon per jaar voor niet-leden van de WDH MN, HUS of Medicamus.

Invoeren GAIA door WDH-buro

U kunt de invoer ook door het WDH-buro laten verzorgen. 
Hiervoor zijn de kosten € 105,00 per persoon per jaar voor niet-leden van de WDH MN, HUS of Medicamus.

Als u hier gebruik van wilt maken dan gaat dat als volgt: Vul het digitale ‘jaarplan toetsgroep formulier’ in. U vult het jaarplan in en de samenstelling van de groep in en verzendt deze via de website .

  • Na afloop van elke bijeenkomst vult u het digitale ‘verslag formulier’ in en verzendt deze via de webiste.
  • U geeft in de getypte presentielijst aan welke deelnemers aanwezig waren, inclusief BIG nummers. Print het formulier uit en laat dit voorzien van handtekeningen. De presentielijst kunt u vervolgens scannen en mailen aan het WDH-buro via gaia@wdhmn.nl.

Formulieren en presentielijst

Jaarplan toetsgroep formulier digitale versie >>
 
Verslag formulier digitale versie >>

Presentielijst >>
 
LET OP: handgeschreven verslagen en presentielijsten kunnen wij niet meer in behandeling nemen!

Voor eventuele vragen kunt u een e-mailbericht sturen aan gaia@wdhmn.nl