wdh

Informatie over de WDH Eemland - N.W. Veluwe

Wat is de WDH
De vereniging WDH Eemland-N.W. Veluwe heeft als doelstelling het organiseren en ondersteunen van geaccrediteerde nascholing voor alle huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten in haar regio. Het beleid is er op gericht om in de regio te komen tot een ruim, gevarieerd en in een behoefte voorziend nascholingsaanbod.
De WDH maakt deel uit van de Federatie WDH Midden Nederland.

Wie vormen de WDH
De WDH heeft een bestuur bestaande uit vier huisartsen. Het bestuur wordt geadviseerd en ondersteund door een medisch coördinator en een coördinator deskundigheidsbevordering. Naast het bestuur functioneert het WDH forum dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van elke HAGRO/Toetsgroep in de regio.

Wat doet de WDH
De WDH organiseert nascholingsprogramma's. De organisatie van cursussen geschiedt door subcommissies, bestaande uit huisartsen, met ondersteuning van de coördinator deskundigheidsbevordering en indien nodig de medisch coördinator of leden uit het bestuur. De WDH verzorgt driemaal per jaar de uitgave van de WDH Berichten. In dit blad zijn onder meer opgenomen aankondigingen en verslagen van cursussen, interviews, kennismakingsrubriek met nieuw gevestigde huisartsen en specialisten. Ook is er een nascholingsagenda en een overzicht van beschikbaar nascholingsmateriaal.
De WDH verleent medewerking aan het Wie-is-Wie-boek.