wdh

Contact over de laatste levensfase

Datum donderdag 6 juni
Locatie Wijkcentrum Het Klokhuis
Doelgroep Huisarts, Medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en arts-assistenten
Organisatie SCEM
Accreditatie 3 uur
Prijs 149.00
Tijd: 17:30 uur - 21:30 uur, inclusief broodjesbuffet
Advance Care Planning tussen de 1e en 2e lijn

Contact over de laatste levensfase
Advance Care Planning tussen de 1e en 2e lijn 

Wel of niet insturen, reanimeren, beademen, naar de intensive care? Lastige vragen, zeker in acute situaties. In de regio Amersfoort vinden professionals uit 1e én 2e lijn het belangrijk om samen met de patiënt en zijn directe omgeving de behandelwensen rondom het levenseinde tijdig bespreekbaar te maken. We willen ervoor zorgen dat dit essentiële gesprek er niet bij inschiet. Met elkaar afstemmen wie het initiatief neemt: de huisarts of de specialist. Wanneer de specialist ouderengeneeskunde in consult kan worden gevraagd. Kortom: hoe eerste en tweede lijn zorg rondom het levenseinde met elkaar afstemmen.
 
Een initiatief van Huisartsen Eemland, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Verenso, WDHMN en SCEM.
 
Klik voor de folder van deze nascholing hier

PROGRAMMA

Voorzitter: Bram Smits, huisarts
17.30 uur  Broodjesbuffet
18.00 uur  Waarom dit programma?  •  Bram Smits en palliatief team Meander MC
18.20 uur  Wat betekent niet-reanimeren precies en wat gebeurt er op de IC? •  Dave Tjan
18.50 uur  Casusbespreking • Het team
19.40 uur  Pauze
20.10 uur  Toelichting op de NHG cursus 'Tijdig spreken over het levenseinde' • Liesbeth van der Jagt
20.15 uur  Vervolg casus casusbespreking • Het team
21.10 uur  Oplossingen om de samenwerking tussen eerste en tweede lijn de verbeteren • Bram Smits
21.30 uur  Einde
 
CONSULENTEN
Bram Smits, huisarts in Hoevelaken
Bianka van der Oord, chirurg-intensivist in het Meander MC
Mariska Albracht, kaderhuisarts palliatieve zorg in Hoevelaken
Dave Tjan, anesthesioloog-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei en coauteur van het artikel ‘Behandeling op de IC: stoppen of doorgaan?’
Liesbeth van der Jagt, senior wetenschappelijk medewerker, NHG scholing

DATUM 
Donderdag 6 juni 2019

TIJD
Van 17.30 tot 18.00 uur   Ontvangst met broodjesbuffet
Van 18.00 tot 21.30 uur   Programma inclusief koffiepauze

LOCATIE
Wijkcentrum Het Klokhuis, Weberstraat 2, Amersfoort
Voor de routebeschrijving via Google Maps, klik hier

KOSTEN
WDH-lid: € 149,00 inclusief broodjesbuffet
Niet WDH-lid: € 183,75 inclusief broodjesbuffet

ACCREDITATIE
De accreditatie voor deze nascholing wordt voor 3 uur aangevraagd.

NHG StIP-CURSUS 'TIJDIG SPREKEN OVER HET LEVENSEINDE'
WDHMN, Huisartsen Eemland en het NHG organiseren voor geïnteresseerden, als vervolg op deze nascholing, de cursus ‘'Tijdig spreken over het levenseinde'. Deze NHG Verkorte StIP- cursus helpt u een goed gesprek te voeren met (pre)terminale patiënten over zinvolle en haalbare behandelingen en vertaalt het concept van Advance Care Planning naar eigen casuïstiek. Er zijn twee trainingsmodules van elk twee uur en een tussentijdse praktijkopdracht. De cursus is bedoeld voor groepen huisartsen (bijvoorbeeld toetsgroepen), individuele huisartsen, medisch specialisten en praktijkondersteuners.

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot een week voor de aanvangsdatum van de nascholing. Wij berekenen u dan € 35,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro (Mariëlle Brons), telefoon 035-5880007, e-mail m.brons@wdhmn.nl

Wijzigingen voorbehouden.