wdh

Werken met de aangepaste Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Datum donderdag 14 november
Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts, Praktijkondersteuner, POH-GGZ
Organisatie WDH Midden Nederland
Accreditatie 3 uur
Prijs 120.00
Tijd: 17:30 uur tot 21:30 uur inclusief warme maaltijd.

Werken met de aangepaste Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het afwegingskader 

 
Per 1 januari 2019 is de vernieuwde meldcode van kracht. Wat betekent dit voor jou als huisarts?
Wat is er anders aan de nieuwe meldcode en hoe pas je dat in de praktijk toe?
In deze interactieve training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • opfrissen van de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de signalen die daarop wijzen;
  • de verschillende stappen van de meldcode; de kindcheck en toepassing in de praktijk;
  • de werkwijze van Veilig Thuis bij een adviesvraag of een melding;
  • het delen van privacygevoelig informatie in relatie tot je beroepsgeheim;
  • wat je moet weten over het gezag en heel veel casuïstiek. 
CONSULENT
drs. Catelijne van der Hoeven
Vertrouwensarts Veilig Thuis
RVE Maatschappelijke Dienstverlening
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling RVE Jeugd en Gezin
 
DATUM
Donderdag 14 november 2019

TIJD
Van 17:30 uur tot 18:00 uur   Ontvangst met warme maaltijd
Van 18:00 uur tot 21:30 uur   Programma

PROGRAMMA
• Introductie
• Stellingen/cijfers
• Vormen van Huiselijk geweld en Kindermishandeling (HG/KM)
• Signalen een gevolgen van HG/KM
• Wanneer "moet” ik melden bij Veilig Thuis: De 5 stappen van de meldcode met het afwegingskader
• De kindcheck (wat is de kindcheck, wanneer doe je de kindcheck en hoe doe je de kindcheck?)
• Acuut versus structureel onveilig
• Werkwijze Veilig thuis
• Privacy, gezag en beroepsgeheim
• Casuïstiek
• Afsluiting

LOCATIE
WDH-nascholingslocatie, Dalplein 61, Soest. Routebeschrijving

KOSTEN 
WDH-lid € 120,-
Geen WDH-lid € 150,-

ACCREDITATIE
Deze nascholing is geaccrediteerd voor 3 uur voor Huisartsen en Praktijkondersteuners

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 25,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro (Mariëlle Brons), telefoon 035-5880007, e-mail m.brons@wdhmn.nl

Wijzigingen voorbehouden.