wdh

Training Breinbasics: kennis van niet-aangeboren hersenletsel

Datum dinsdag 26 mei
Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Assistent, Praktijkondersteuner, Verpleegkundige
Organisatie WDH Midden Nederland
Accreditatie 7 uur
Prijs 150.00

Tijd: 09:00 uur - 17:00 uur inclusief lunch


Training Breinbasics: kennis van niet-aangeboren hersenletsel  


Ruim 650.000 mensen in Nederland hebben hersenletsel. Jaarlijks komen daar 130.000 mensen bij. Een gemiddelde huisartsenpraktijk telt 80 patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Helaas kan het signaleren van niet-aangeboren hersenletsel ingewikkeld zijn, doordat de gevolgen hiervan vaak lijken op die van andere ziektebeelden. De training Breinbasics biedt u specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel.

Niet-aangeboren hersenletsel herkennen kan lastig zijn
De gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel zijn divers en manifesteren zich niet altijd direct nadat het letsel opgelopen is. Daarnaast zijn de gevolgen vaak grotendeels onzichtbaar en komen ze overeen met andere ziektebeelden. Klachten zoals vermoeidheid,  passiviteit en somberheid kunnen worden toegeschreven aan een burn-out of depressie. Andere verschijnselen, zoals verhoogde  prikkelgevoelig¬heid en behoefte aan structuur, kunnen juist gerelateerd worden aan stoornissen in het autistisch spectrum.

Door verminderd ziekte-inzicht van de getroffenen, wordt veelal voorbij gegaan aan hersenletsel.  Het lastig herkennen van NAH kan tot gevolg hebben dat mensen met niet-aangeboren hersenletsel niet de nodige zorg of ondersteuning krijgen. Zonder goede ondersteuning kunnen ernstige problemen in het leven van de patiënt ontstaan, zoals relatieproblemen, schulden, verwaarlozing of vereenzaming.

De winst van Breinbasics voor u: praktische handvatten. In uw functie heeft u een belangrijke rol in het (tijdig) signaleren van niet-aangeboren hersenletsel. De Breinbasics-training biedt u praktische handvatten voor het signaleren, begeleiden en verwijzen van patiënten met NAH. Een aantal zaken die in de training aan bod komen zijn onder andere: de gevolgen en oorzaken van NAH, de mogelijke behandeling en ondersteuning en het herkennen en verklaren van het gedrag. De kracht van de Breinbasics-training is de praktische toepasbaarheid in uw dagelijkse werk, waardoor u mensen met NAH beter kunt  ondersteunen in hun hulpbehoefte. In de training krijgt u informatie aan de hand van een interactieve presentatie en gaat u ook zelf  aan de slag met ervaringsoefeningen en persoonlijke casussen. De opzet van de training is kleinschalig, waardoor er volop gelegenheid  is om te oefenen en ervaringen uit de praktijk te delen.

Na afloop van de training bent u bekend met:
• de definitie van hersenletsel, de verschillende oorzaken van traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel en kunt u aangeven of het acuut of geleidelijk letsel betreft
• de gevolgen van hersenletsel op het gebied van cognitie, emotie, gedrag, motoriek en neurologie
• het signaleren van niet-aangeboren hersenletsel en het verklaren van het gedrag van mensen met niet-aangeboren hersenletsel
• de impact van niet-aangeboren hersenletsel op de partner, de relatie en directe omgeving
• het model ‘Positieve Gezondheid’ en in welke mate hersenletsel verschillende levensgebieden kan beïnvloeden
• het begrip (beperkt) ‘ziekte-inzicht’ en waar dit toe kan leiden
• het begrip ‘levend verlies’ en weet u meer over rouw- en verliesprocessen bij mensen met NAH en hun naasten
• het verwijzen van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel naar de juiste zorg

TRAINER
Gerda Budding, trainer en coach bij InteraktContour.

DATUM
Dinsdag 26 mei 2020
 
PROGRAMMA
08.30 - 09.00 uur   ontvangst
09.00 - 16.30 uur   programma inclusief lunch
 
LOCATIE
WDH-nascholingslocatie, Dalplein 61, Soest. Routebeschrijving

KOSTEN 
WDH-lid € 150
Geen WDH-lid € 187,50

Word nu lid en ontvang direct 20% korting op deze nascholing. Lid worden

ACCREDITATIE 
Voor deze beroepsgroepen zijn 7 uren/punten toegekend (inclusief online module):
- Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners
- Landelijke Vereniging POH-GGZ
- Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 

Voor de doktersassistenten wordt 7 uren/punten aangevraagd bij;
- Kwaliteitsregistratie en Accreditatie voor doktersassistenten (KABIZ)

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 25,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
WDH buro Ilona Westerveld, telefoon 035-5880007, e-mail i.westerveld@wdhmn.nl 
Werkdagen: woensdagochtend, donderdag en vrijdag. 

Deze nascholing is in samenwerking met Interakt Contour

Wijzigingen voorbehouden.