wdh

NHG training Triage in de dagpraktijk

Datum dinsdag 22 september
Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts, Assistent
Organisatie WDH Midden Nederland/NHG
Accreditatie 8 uur
Prijs 310.00
Tijd 15.30 - 20.30 uur incl. ontvangst en warme maaltijd.
Deel 2 is op dinsdag 13 oktober 2020.

Triage in de dagpraktijk en op de huisartsenpost
deel 1

Volle spreekuren en een hoge werkdruk zijn veelgehoorde klachten in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Vaak mopperen ook de patiënten, als ze niet meteen bij de huisarts terecht kunnen. Het is steeds weer een uitdaging iedereen tevreden te stellen. Goede redenen om eens nader naar het instroommanagement in de praktijk te kijken. De NHG-TriageWijzer, leidraad voor triage en advies in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost, is hiervoor een goed middel. Tijdens de nascholing gaat u aan de hand van de NHG-TriageWijzer actief aan de slag. U leert hoe u triage effectief kunt inzetten bij het instroommanagement in uw praktijk.

INHOUD VAN DE NASCHOLING
De opzet van deze nascholing is dat de huisarts door meer kennis van het triageproces en hoe de assistente daarmee omgaat, hij/zij ook meer inzicht krijgt in het denken in toestandsbeelden wat leidend is voor de inzet van de artsen op de dienstenpost. Huisarts en assistenten leren hoe om te gaan met de NHG-TriageWijzer. U oefent met uw medecursisten hoe u de triagemethodiek toepast aan de hand van diverse geluidsfragmenten en rollenspellen. In kleine groepen werkt u verschillende plannen uit om het instroommanagement in uw praktijk te verbeteren. De nascholing wordt toegespitst op de context waarin de deelnemers werkzaam zijn.

Triage in de dagpraktijk en op de huisartsenpost deel 2

Voordat een regulier triagegesprek gevoerd kan worden, is het soms nodig om uit te vragen of er een levensbedreigende situatie is. In de huisartspraktijk komt dit niet zo vaak voor. Des te meer reden om hiermee goed te oefenen, zodat de triagist in noodgevallen vakkundig reageert. Aan de hand van voorbeeld casussen of eigen casussen die verzameld zijn na dagdeel 1, wordt de toepassing van de gespreksstructuur besproken en geoefend.

INHOUD VAN DE NASCHOLING
Aan de hand van voorbeeld casussen oefent u met uw medecursisten hoe u snel en efficiënt uitvraagt of er een levensbedreigende situatie bestaat (U0), voordat u verder gaat met een reguliere triage. U leert de vitale functies van de patiënt te beoordelen met behulp van de ABCD(E)-systematiek aan de hand van casussen en met behulp van de tabellen in de NHG-Triagewijzer. In rollenspelen of in casusbesprekingen oefent u met de triagemethodiek. Afhankelijk van de hulpvraag past u het urgentieclassificatiesysteem toe of geeft u adviezen aan de patiënt.

COMPETENTIES
Communicatie
Samenwerking

DATA
Deel 1: dinsdag 22 september 2020
Deel 2: dinsdag 13 oktober 2020

TIJD
Van 15.30 uur tot 16.00 uur   Ontvangst
Van 16.00 uur tot 20.30 uur   Programma inclusief  maaltijd

LOCATIE

WDH-nascholingslocatie, Dalplein 61, 3762 BN in Soest. Routebeschrijving

KOSTEN
WDH-lid € 310,-
Niet WDH-lid € 387,50
Word nu lid en ontvang direct 20% korting op deze nascholing. Lid worden

ACCREDITATIE
Deze nascholing is voor huisartsen voor 8 uur geaccrediteerd onder de BIA van het NHG afgegeven door het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG en voor praktijkassistenten voor 8 uur geaccrediteerd door KABIZ-NVDA.

CONSULENT
José Spelberg, NHG-trainer.

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen.

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum van de nascholing. Wij berekenen u dan € 35,- administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening. Natuurlijk kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

INLICHTINGEN
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het WDH-buro (Sandra Veenendaal-Pot), telefoon 035-5880007,
e-mail s.veenendaal@wdhmn.nl

Wijzigingen voorbehouden.