wdh

CASPIR-cursus 40

Locatie WDH nascholingslocatie, Soest
Doelgroep Huisarts, Assistent, Praktijkondersteuner
Organisatie WDH Midden Nederland
Accreditatie 9 uur
Prijs 558.00
RHOGO BV vergoedt 50% van de cursuskosten voor praktijken met een contract voor COPD ketenzorg.
De leden van de HUS krijgen via de HUS ook een vergoeding voor deze scholing. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon. 
Module 3, meelopen op de longfunctieafdeling in het Meander MC 12 juni 2024
Module 5 is gepland op 2 september 2024

COPD up to date behandelen!?

 
De CASPIR cursus is een cursus bestaande uit vijf modules over spirometrie in de huisartsenpraktijk. Deze cursus is ontwikkeld door de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG). Na het volgen van de geaccrediteerde cursus kunt u en uw personeel COPD patiënten volgens de laatste richtlijnen behandelen.
 
COMPETENTIES
Medisch handelen
Samenwerking
Maatschappelijk handelen en preventie

PROGRAMMA
De cursus is opgebouwd uit een vijftal modules:
  • Module 1: Thuis online bestuderen van Spirometry Fundamentals®
  • Module 2: Avond nascholing op locatie (3 uur)
    Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG Praktijkwijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie
  • Module 3: Meekijken in een regionaal longfunctie laboratorium (2 uur)
  • Module 4: In de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten en beoordeling door longfunctielaborant (1 uur)
  • Module 5: Avond nascholing op locatie (3 uur)
    Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets 
DATA
CASPIR-cursus 40:
- Module 1: Online voorbereiden
- Module 2: donderdag 23 mei 18.00 - 22.00 uur
- Module 3: 12 juni van 18:00 - 20:00 in Meander Medisch Centrum Amersfoort met de Longfunctieanalist (Deze avond zelf voor eten zorgen)
- Module 4: mei t/m augustus 2024
- Module 5: maandag 2 september 18.00 - 22.00 uur
 
CASPIR CERTIFICAAT
De cursus is opgebouwd uit vijf aparte modules die samen voor 9 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.

U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
- doorlopen van module 1 tot en met 5 (bewezen door handtekening op de presentielijst per module)
- beoordeling van het portfolio (module 4) met een voldoende
- afsluiting van het praktijkexamen (module 5) met een voldoende
 
Het CASPIR certificaat kan worden verlengd als binnen drie kalenderjaren voldaan is aan de volgende voorwaarden:
- twee keer CASPIR module 6 is gevolgd, óf één keer module 6 en één keer CASPIR online.
- één portfolio is ingeleverd
 
CONSULENTEN
kaderarts astma/COPD.
Longarts, Vincent Duurkens
Longfunctieanalisten, 

LOCATIE
Module 2 en 5 vinden plaats bij de WDH nascholing locatie, Dalplein 61, 3762 BN in Soest. Routebeschrijving

KOSTEN
Huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent (WDH-lid) € 588,- per deelnemer
Huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistent (geen WDH-lid) € 670,-.
Word nu lid en ontvang direct 20% korting op deze nascholing. Lid worden

GO COPD BV vergoedt 50% van de cursuskosten voor praktijken met een contract voor COPD ketenzorg. 
De Rhogo vergoed 50% van de cursuskosten voor praktijken met een contract voor ketenzorg COPD. 
De HUS vergoed de cursuskosten voor haar leden met een contract voor de ketenzorg COPD. U kunt uw factuur hiervoor bij de HUS indienen.

ACCREDITATIE
De CASPIR cursus is voor huisartsen en praktijkondersteuners geaccrediteerd voor 9 uur door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO). De accreditatie verloopt via de CAHAG. Doktersassistenten kunnen het CASPIR (her)certificaat uploaden in hun persoonlijke dossier in KABIZ.

INSCHRIJVEN
U kunt inschrijven middels de blauwe button boven en onderaan de pagina. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. U ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. U kunt ook direct per iDEAL betalen. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers, dus schrijf snel in!

ANNULERINGSREGELING
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan
€ 75,00 administratiekosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening.

INLICHTINGEN
WDH-buro: Renée Boerma, telefoon 035-5880007, e-mail r.boerma@wdhmn.nl
(werkdagen dinsdag, woensdag en donderdag)

Wijzigingen voorbehouden.